Продължете към съдържанието

Счетоводно обслужване от Бизнес Консулт – ТК ЕООД

Сортиране и обработка на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне и прилагане на счетоводни политики, осчетоводяване на приходни и разходни документи, подготовка и подаване на ДДС декларации, изготвяне на Годишни финансови отчети, подаване на справки към НОИ, НАП, БНБ, Интрастат и др.

Попълнете контактната форма: