Продължете към съдържанието

Съгласие за обработка и предаване на лични данни

С отбелязване в полето потвърждавам, че прочетох, разбрах и изразявам СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Ползвайки уебсайта izbiram.bg или Facebook страницата на izbiram.bg, вие се СЪГЛАСЯВАТЕ, че ако подадете заявка или попълните настоящата форма (или натиснете върху банер, реклама или бутон) за потребителски или ипотечен кредит, отпускан от банкова или небанкова институция, Смарт ИКТ Солюшънс ЕООД става страна в процеса по договаряне на съответния кредит (като посредник) и има право да получи комисионно възнаграждение от съответния кредитор.

Вие потвърждавате, че се съгласявате, Вашите лични данни да бъдат използвани за всички цели, посочени в Общите условия на „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД във връзка с искането от Ваша страна да осъществите контакт с финансова или кредитна институция, застрахователно, кредитно дружество, брокер или посредник на финансови услуги и консултации, доставчик на финансови услуги / наречени по-долу „трета страна”/ и давате доброволно съгласието си Вашите лични данни да бъдат използвани за или във връзка с осъществяването на контакта, като „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД ще изпрати попълнената от Вас контактна форма на трета страна. Съгласието, което давате е с цел да позволи на „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД да изпрати Вашите имена и телефон и други посочени от Вас данни на трета страна, като „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД не носи никаква отговорност при Ваши бъдещи правоотношения, възникнали с получилите Вашите лични данни Администратори на лични данни. Сайтът izbiram.bg не предоставя с материалите си консултантски услуги,  и съгласявайки се да изпратим Вашите данни съобразно попълнената контактна форма на трета страна, ние Ви подпомагаме да осъществите своевременен контакт с лицензирани и акредитирани специалисти, трета страна, от които следва да получите цялата релевантна и изискуема по българското и европейско законодателство потребителска и друга информация по сключване на кредит, застраховка или осъществяването на финансова сделка или получаването на финансова услуга. „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.). Съгласието е с цел да позволи също така на трета страна – Администратор на лични данни, да получи Вашите данни и да ги използва за осъществяване на контакт с Вас с оглед интересите Ви към определени застрахователни, кредитни или други финансови услуги и продукти. Съгласявате се и изрично упълномощавате „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД да предоставя Вашите лични данни, в това число имена, email адрес, телефон и други изрично предоставени от Вас данни, за целите на осъществяване на контакт, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни -Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.) на следните лица на територията на Република България и извън нея:

  • УниКредит Булбанк АД (ЕИК 831919536)
  • Профи Кредит България ЕООД (ЕИК 175074752)
  • Микро Кредит АД (ЕИК 202073629)
  • Изи Асет Мениджмент АД (ЕИК 131576434)
  • Аксес Файнанс АД (ЕИК 207140327)
  • ВИВА КРЕДИТ AД (ЕИК 207343548)

 

Наред с това, разбирате, че имате право на достъп до личните Ви данни, съхранявани от „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД или трети страни – Администратори на лични данни, и имате право да поискате промяна, заличаване и актуализиране на личните Ви данни, съгласно условията на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.). Настоящото съгласие предоставяте в резултат на свободната Ви воля, като сте наясно, че то се урежда от разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.), и сте уведомен, че имате право да откажете да предоставите настоящото си съгласие, в който случай искането Ви за предоставяне и ползване на желаната от Вас услуга няма да бъде изпълнено, като Вашите контакти, съобразно попълнената контактна форма, няма да бъдат изпратени на трета страна, които предлагат финансовата услуга/ продукт представляващ за Вас интерес.

Извън целите за предоставяне на услугата по консултиране и посредничество с банките при отпускане на кредит, МОИТЕ ПАРИ ООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от клиентите си.

С настоящото давате своето изрично Съгласие за обработване и предаване на личните Ви данни, до които „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД е получило достъп във връзка с Вашата регистрация на сайта izbiram.bg или вследствие на лично попълнените от Вас полета на настоящата контактна форма.

Уведомен сте за правото Ви на достъп до личните данни, които сте представили на „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД за обработване и съхраняване. Имате право на достъп и правото на коригиране и заличаване на събраните данни, чрез изпращане на заявление на следния електронен адрес: info@izbiram.bg. На същия адрес може да се получи информация и за адресите на Администраторите на лични данни, които са получили достъп до предоставените от Вас лични данни.

Декларирам, че съм запознат и приемам Политиката за защита на личните данни на „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД.

Прочетох, разбрах и давам съгласие за обработка на лични данни, съгласно указаното по горе.