Кредитното обезпечение е залог, че при непогасяване на задължението от страна на длъжника, дължимата сума по кредита ще се събере. Обезпечението може да бъде: гарант физическо лице, превод на работна заплата, залог на движимо имущество или ипотека. Ако обезпечението е гарант, то той е съдлъжник, независимо от факта, че не е изтеглил лично сумата и неговите месечни доходи трябва да позволяват изплащане вноските по заема. Ако обезпечението е под формата на залог или ипотека, на движимо или недвижимо имущество, неговата стойност трябва да е не по-малка от размера на изтегления кредит. Сравнете условията по потребителски и жилищни кредити.

Ако искаш най-добрия финансов продукт за нуждите си ние ще анализираме финансовото ти състояние и ще ти предложим най-доброто решение, специално за теб. Намери най-евтиния и изгоден кредит за теб! ИЗГОДЕН КРЕДИТ


Наръчник с безценни съвети за личните финанси