Определяме рейтинга от 1 до 10 на електронните банкирания за предлагани услуги по следния начин:

1. Възможност за откриване на разплащателна и спестовна сметка - 1т.
2. Възможност за откриване и закриване на депозити - 1т.
3. Възможност за кандидатстване за кредит - 1т.
4. Възможност за кандидатстване за кредитна карта - 1т.
5. Възможност за заявка за издаване на дебитна карта - 1т.
6. Възможност за автоматично плащане на комунални услуги - 1т.
7. Възможност за задаване на периодични преводи - 1т.
8. Възможност за извършване на масови плащания - 1т.
9. Възможност за създаване на директен дебит - 1т.
10. Други предлагани услуги като заявки и справки за инвестиционни или пенсионни фондове, застраховки или други финансови продукти, извън банковите - 1т.

Общия брой точки не може да надвишава 10.

Определяните от нас рейтинги не представляват препоръка за закупуване на продукт, а имат за цел да образоват потребителите на банкови услуги.
Сравнете рейтингите на всички банки .


Наръчник с безценни съвети за банковите карти и електронното (онлайн) банкиране