Определяме рейтинга от 1 до 10 на електронните банкирания за система за сигурност по следния начин:

1. Електронното банкиране е достъпно (дори и частично) само с потребителско име и парола: (-2) т. Считаме такъв достъп за изключително опасен от гледна точка сигурност.
2. Електронното банкиране е достъпно с инсталиран сертификат, потребителско име и парола: 1т.
3. Електронното банкиране е достъпно с потребителско име, парола и токен устройство: 2т.
4. Електронното банкиране е достъпно с потребителско име, парола и SMS авторизация: 2т.
5. Банката предлага безплатно СМС известяване за извършен превод - 2т.
6. Банката предлага платено СМС известяване на извършен превод - 1т.
7. Банката предлага e-mail известяване за извършен превод - 1т.
8. Електронното банкиране е достъпно с електронен подпис, потребителско име и парола: 1т.

Общия брой точки не може да надвишава 10.

Определяните от нас рейтинги не представляват препоръка за закупуване на продукт, а имат за цел да образоват потребителите на банкови услуги.
Сравнете рейтингите на всички банки .


Наръчник с безценни съвети за бързите потребителски кредити