Българите все повече търсят алтернативи за спестяванията си

Левон Хампарцумян, Крум Алексиев, Цветанка Минчева

Българинът все по-често търси алтернативни форми за спестявания и инвестиции. Това е един от основните изводи в последния анализ на Уникредит Булбанк. Причината е в тенденцията за постепенно намаляване на лихвите по депозитите не само в България, а и в Европа. Към края на август привлечените средства в банките достигат близо 41 млрд. лв. (годишен ръст от 5 на сто), като се наблюдава забавяне в темповете на нарастване в сравнение с предходните години, посочват от институцията.


Къде да насоча парите си преди пенсиониране?

портфейл с пари

Когато дойде времето да се пенсионирате, Вие ще имате възможност да се наслаждавате повече на личния си живот и също така и на парите, които сте спестили работейки през всичките тези години. Наред с това, все пак е важно да знаем как точно да управляваме тези спестявания, за да могат те да ни служат за възможно най-дълъг период от време, особено след като доходът ни е спрял. В случаи като този, финансовите експерти препоръчваме да не използвате повече от 4% годишно от същите тези пари, които сте събирали за пенсия.


Пътят към единното пенсиониране

хора

На 5 oктомври 2015 в 23:59 изтича срокът, в който можете да дадете своите бележки по проекта за PEPP. Вече сте го направили? Прекрасно. А, не сте още? Извинете, не съм ви разбрал. Дори не знаете какво е PEPP? Лошо. Много лошо.


Как се представят водещите пенсионни фондове по света?

монети

В светлината на провежданата пенсионна реформа у нас, ще погледнем как се представят водещите пенсионни фондове по света. Общата стойност на активите под управление на най-големите пенсионни фондове в света е възлязла на 15.4 трилиона долара през изминалата година. Това е повишение с 3.4% на годишна база спрямо ръста им с 6.2% година по-рано.


По-големите разходи за пенсии компенсираха повечето осигуровки

хора пенсионери

Приходите от пенсионни осигуровки в НОИ за първото полугодие на 2015 г. са с 212 млн. лв. повече спрямо същия период на предходната година. Статистиката на осигурителния институт обаче показва, че разходите са се увеличили с приблизително същата сума (192 млн. лв.) и в крайна сметка дефицитът достига 2.442 млрд. лв. Така свиването на "дупката", която се покрива от данъците на работещите, за първите шест месеца е едва с 20 млн. лв.


Какви са правата на служителите при несъстоятелност на работодателя?

празни джобове

В последно време зачестиха случаите, при които работодатели не могат да покриват финансовите задължения към служителите си. Този извод се потвърждава освен от статистиката и от личния ми опит като адвокат на пострадали хора, чиито възнаграждения, обезщетения и осигуровки не са били плащани от месеци.

Най-честите запитвания на засегнатите са дали, как и от кого биха могли да получат дължимите им плащания. А краткият отговор е – да, възможно е, но при определени условия и в ограничен от закона размер.


Указваме със заявление къде да бъдат вноските за 2-ра пенсия

портфейл с пари

В Националната агенция за приходите ще се подават заявления, ако искаме вноските ни за втора пенсия да бъдат насочени към държавното обществено осигуряване. Това става ясно от проект на наредба, публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите, предаде БНР.

Ако искаме да възобновим осигуряването си в частен фонд, заявлението ще се подава в избраното от нас пенсионносигурително дружество.

До 15-о число на месеца, следващ месеца на подаването на заявлението, Националната агенция за приходите и пенсионно-осигурителните дружества ще си разменят информация.


Доходността на пенсионните фондове

Графика за доходност

Активите на пенсионните фондове в страната към края на първото тримесечие на 2015 г. са 8.7 млрд. лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2014 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 20.74 на сто.

Каква обаче е доходността на фондовете? Отговорът идва от изнесените преди няколко дни данни на Комисията за финансов надзор. Вижте ги:

Универсални пенсионни фондове (УПФ)


Сами избираме къде да се осигуряваме за пенсия

хора в парка

Българите вече ще могат да избират дали да се осигуряват за пенсия в НОИ или в частен пенсионен фонд. Това решение приеха депутатите на 2-ро четене в Закона за Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Народните представители приеха и възможност за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии". Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии".


5 на всеки 100 лв. лихва върху парите за втора пенсия

пари

Парите на българите, които се осигуряват в най-масовите пенсионни фондове – универсалните, са били олихвени средно с 5% в рамките на последната една година. Това е постигната доходност от управлението на вноските за втора пенсия, показват последните данни на Комисията за финансов надзор към 30 юни.
Заради много ниската инфлация, която НСИ отчита този спрямо миналия юни (0,4%) реалната доходност този път е много близка до отчетените 5%.


Pages