Продължете към съдържанието

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ САМО 500 ЛВ! Процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

НЕ ПРОПУСКАЙ! УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ САМО 500 ЛВ! Процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“! БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ И СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОДАВАНЕТО!

Доверете се на oпита ни – имаме 10 години опит, доволни клиенти и доказано качество на услугата!

Условия по процедурата:

Допустими разходи:

Минимален и Максимален размер на помощта*:

*(ВАЖНО! Допустимите кандидати са според изброените по-долу кодове на основна икономическа дейност по КИД-2008 и сумата на помощта не може да бъде над следните прагове:

20% от оборота без ДДС от засегнатите от Заповеди с № РД-01-655/13.11.2020 г. и РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. обекти за същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението, а в случай че обектите не са извършвали дейност през посочения период, за месец октомври 2020 г. (приложимо за обекти, открити след 1 януари 2020 г.), за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ , както следва:

10% от оборота без ДДС от засегнатите от ЗМЗ обекти за същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението, а в случай че обектът не са извършвали дейност през посочения период, за месец октомври 2020 г. (обекти открити след 1 януари 2020 г.) за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ , както следва:

Ако кандидатстването за Безвъзмездна държавна помощ до 150 000 лв. представлява интерес за Вашата фирма, ние от Избирам.бг можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим Безплатно консултиране по подаването на проекта и евтино управление на проекта*!

*ВАЖНО! Управлението на проекта е на стойност 5% от одобрената за финансиране сума, минимум 500 лв., максимум 3 000 лв. Не може да финансирате разходи, които вече сте финансирали по мярка 60/40 или друга КОВИД-19 или европейска процедура.

ЗА ВЪПРОСИ – eufunds@izbiram.bg
ТЕЛЕФОН: +359895689982

Попълнете формата, за обратна връзка:

Ако кандидатстването за Безвъзмездна държавна помощ до 50 000 лв. представлява интерес за Вашата фирма, ние от Избирам.бг можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим БЕЗПЛАТНО ПИСАНЕ НА ПРОЕКТА!

*за обекти, открити след 01 януари 2020 г, се посочва реализираният оборот за м. октомври 2020 г.