Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс

0 / 5. Оценили: 0

Оцени първи

Ай енд Джи Иншурънс Брокерс e международен застрахователен и презастрахователен брокер, част от групата на ASIGEST HOLDING – независима международна група, обединяваща застрахователни брокери в България, Германия, Италия, Мароко, Сърбия, Румъния , Турция и Албания.

Oснована през 1994г., компанията има забележително присъствие на българския застрахователен пазар. Заема безспорна лидерска позиция сред застрахователните брокери, като пласира годишно 101.7 млн.лв. премии и обслужва над 280 000 застрахователни полици. Ай енд Джи Иншурънс Брокерс предлага обслужване на клиентите си в цялата страна, чрез постоянно разрастваща се мрежа от офиси, към момента наброяваща над 200 офиса в 93 града на България, в които работят 450 отлично подготвени експерта.

Ай енд Джи Иншурънс Брокерс изработва специализирани застрахователни програми за различните индустриални сегменти на бизнеса, договаря индивидуални схеми за участие в положителен финансов резултат, прецизно дефинира профила на риска и намира най-добрите решения, предлагани на застрахователния пазар. Компанията създава целенасочена стратегия за управлението на бизнес рискове – от програма за превенция до решения за алтернативен трансфер.

Лиценз № 18/06.04.2000 г. за застрахователна дейност, издаден от МФ на Р. България в съответствие с българското законодателство.

Контакти:
Адрес: Бул. България № 118, ет.4 – Абакус Бизнес Център
Телефон: 02/813 88 01; +359 887 096 846
Е-mail: office@iandgbrokers.com