БИЛД ЕКО

0 / 5. Оценили: 0

Оцени първи

БИЛД ЕКО ЕООД е лицензиран за извършване на застрахователно и презастрахователно брокерство на територията на Република България с РЕШЕНИЕ на КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.

БИЛД ЕКО консултира и оказва максимално съдействие на клиентите си, както при разработване на най-изгодните застрахователни схеми, така и при ликвидация на настъпили щети. Добрите ни взаимоотношения със застрахователните компании проявения професионализъм от наша страна при съвместната ни работа ни позволяват да договаряме специални условия за представляваните от нас лица и да осигуряваме оптимална коректност при изплащане на дължими обезщетения.

Контакти:
Адрес: София бул. България 58 C, ет. 4
Телефон: 088 767 1681; 088 252 7700‬; 02 958 11 29
Е–мейл адрес: office-sofia@dbbroker.bg