Дженерал Брокер ООД е един от водещите застрахователни брокери в страната. Предлага пълния спектър от застрахователни продукти и услуги, достъпни на българския застрахователен пазар.

ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД притежава лиценз от КФН №524-3Б за извършване на застрахователна дейност. Компанията е 100% българска собственост, утвърдила се, като лидер в автомобилното застраховане на физически лица. ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД не е лизингов или банков брокер.

Нашата мисия е винаги да бъдем изцяло в полза на нашите клиенти, предлагайки им възможно най-широк спектър от застрахователни продукти, оказвайки им пълно съдействие в целия процес на застраховане – избор на застраховател, оценка на необходимите нива и покрития пo различни рискове, пълно професионално съдействие пpи настъпване на застрахователни събития с цел бързо и коректно обезщетяване на възникнали щети и вреди.

Нашата визия е винаги да бъдем в крак с последните тенденции на застрахователния пазар, да се възползваме максимално от съвременните технологии, с които да обезпечим до максимална степен качественото обслужване на нашите клиенти и да бъдем на най-високо професионално ниво в целия процес на застрахователно-посредническата дейност.

Haшитe ценности са честност, коректност, доверие и отдаденост към интересите на нашите клиенти. Сплотеният ни висококвалифициран екип спомага тези ценности да се пазят и следват през дългите години на нашата дейност.

Контакти:
Телефон.0700 11 661
Имей. office@generalbroker.bg

Наръчник с безценни съвети за бързите потребителски кредити