Евита М Брокер

5 / 5. Оценили: 1

Оцени първи

Застрахователен брокер „ЕВИТА М БРОКЕР“ ООД има лиценз за застрахователно посредничество от КФН с номер 198-ЗБ/ 30.11.2009 г., регистриран е в търговски регистър по надлежен ред и има сертификат на администратор на лични данни.

Екипът е съставен от дългогодишни професионалисти в областта на застраховането на особени рискове, общото застраховане, живот и пенсионни и социални рискове. Кредото ни е да сме винаги на страната на клиента.

Контакти:
Адрес за кореспонденция София, 1421, кв.“Лозенец“, ул.“Николай Лилиев“ №19
Мобилен:0878 66 32 46
Телефон:02 963 37 57
Е-mailonline@evitambroker.eu