Продължете към съдържанието

Ел Екс Корпорейшън

4 / 5. Оценили: 4

Оцени първи

За компанията:

Ел Екс Корпорейшън АД (https://elex.bg/ ) е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група (лиценз Л-35415/20.04.2011). Компанията е основана през 2010 година. Ел Екс корпорейшън предоставя професионални услуги и на представители на ВЕИ сектора. Дружеството осигурява надеждни доставки на електроенергия и нетиране на небаланси уравлявайки клиентско портфолио в качеството си на координатор на балансираща група.

Ел Екс Корпорейшън е регистриран участник на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) и пълноправен член на АСЕП (Асоциация свободен енергиен пазар) от 2016г.

 

Как да се свържете с Ел Екс Корпорейшън?

Офиси: Ако искате да се свържете с компанията, може да посетите някой от обслужващите офиси;

Работно време – офиси: Стандартно работно време;

Офиси с удължено работно време: Няма;

Адрес (Централен офис): София 1616, ул. “Маринковица” 2Б, ет. 2 офис 2

Телефон за връзка с Ел Екс Корпорейшън: +359 2 955 1918.

 

Предлагани продукти на Ел Екс Корпорейшън:

  • Доставка на електроенергия;
  • Зелена енергия;
  • Възобновяема енергия;
  • Консултантски услуги.