ЗБ „Съгласие - Инс Брокер

0 / 5. Оценили: 0

Оцени първи

ЗБ „Съгласие – Инс Брокер” ЕООД е българска частна компания, предлагаща висококачествени застрахователно посреднически услуги за крайни клиенти с цел максимално удовлетворяване на техните нужди и спестяване на времето му.

Дружеството извършва дейността си съгласно лицензия № 306-ЗБ/29.07.2011 г. от КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР на Република България.

Притежаваме задължителна валидна застраховка „Професионална отговорност” (чл. 156, ал.1. от КЗ). Сътрудничим си с водещите застрахователни компании;

Ръководният екип е с широки познания за местния застрахователен и финансов пазар; Организационната ни структура е съобразена с изискванията на пазара;

Контакти:
Управител: Румяна Бончева
Централен офис: гр. София 1309 бул. “Тодор Александров” 141
Тел.: (02) 816 45 65
E-mail: headoffice@saglasie-ins.bg
Сайт:www.saglasie-ins.bg