Лизингово-Брокерска Къща-Изира

0 / 5. Оценили: 0

Оцени първи

Лизингово–брокерска къща Изира“ ЕООД, със седалище в гр. Пазарджик, е доказан в застрахователен брокер, който успя да изгради сериозен авторитет сред клиентите си – български и чуждестранни физически и юридически лица, като им осигурява надеждна защита от рисковете, пред които са изправени и им гарантира сигурност и спокойствие. Над 10 години дружеството извършва застраховане на домашно имущество и имущество на малък, среден и корпоративен бизнес, на селскостопанска техника и продукция, животозастраховане, гражаднска отговорност , автокаско и др.

Динамично развиващия се висококонкурентен застрахователен сектор и навлизането на българския пазар на нови застрахователни продукти, налагат повишаване на професионалната компетентност и пригодност на служителите, заети с предоставяне на застрахователни услуги.

Контакти:
Адрес: ул. Есперанто №10, ет.5, 4400 Пазарджик
Телефон: 034 444 917