ОББ Застрахователен брокер

0 / 5. Оценили: 0

Оцени първи

ОББ Застрахователен брокер е дружество регистрирано на 07 Май 2007, ф.д. 5346/2007 на Софийски градски съд и регистрирано в Регистъра на Застрахователните Брокери по чл.30, ал.1, т.9 от Закона за Комисията за Финансов Надзор (Решение на КФН No. 579 – ЗБ / 23.04.2007), част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп.

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е да предоставяме висококачествени услуги на членовете на групата на KBC в България и нашите клиенти, за да защитаваме техните интереси и дейности, както и да осъществяваме взаимноизгодно сътрудничество с всички наши контрагенти/доставчици.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ

Качество
Последователност и надеждност
Нововъведения и продуктивност
Добросъвестност и почтеност
Човешки отношения
Лидерство

НАШАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Да бъдем компания „Институция“ с отличен имидж, с активна роля във финансовия и социален живот и лидер в развитието на местния пазар.

Нашата стратегия е: Прогрес, Еволюция и Развитие – лично и професионално.

Нашата доктрина: “Нашият най-голям конкурент е това, което бяхме вчера (нашето вчерашно Аз)”!

Контакти:
Адрес: 1301 София, Възраждане ул. Света София №7, ет 7
Email: ubbib@ubb.bg
Телефон:0035928112842;02/811 88 50 / 51, …59