СОНЕРС ГРУП

0 / 5. Оценили: 0

Оцени първи

СОНЕРС ГРУП ЕООД е застрахователен брокер съгласно Лиценз №273-ЗБ / 15.12.2010г. на Комисията по финансов надзор и работи на територията на Република България. Компанията е основана от екип професионалисти с дългогодишен опит и експертиза в областта на застраховането.

Мисия

Ние предлагаме застрахователни продукти ориентирани и създадени спрямо нуждите на потребителите на застрахователни услуги, а именно Нашите Клиенти. Чрез бързина, честност и коректност налагаме високи стандарти в обслужвнето на клиентите ни, и винаги се надяваме да надминем техните очаквания.

За изграждането на високият професионализъм в работата ни доприняся безупречната работа с нашите Партньори Застрахователните компании. Ние държим и спазваме бизнес етиката спрямо нашите партньори и колеги като за нас лоялността и отговорността са водещи принципи. Признание за това са нашите успехи през годините.

Контакти:
Адрес:8000 Бургас бул Демокрация бл.65
Телефон:+359 876 533 522
E-Mail:office@soners.bg