Форуком Брокер

0 / 5. Оценили: 0

Оцени първи

„Форуком Брокер “ ООД е лицензиран застрахователен брокер, предлагащ продуктите на утвърдени застрахователни и здравноосигурителни компании.

Дружеството е лицензирано съгласно изискванията на Кодекса за застраховането с удостоверение №345- ЗБ/24.04.2012 г. на Комисията за Финансов Надзор Брокерът е член на Асоциацията на застрахователните брокери в България.

Контакти:
Адрес: 6300 Хасково бул. България 146
Телефон: +(0885) 730 763
E-Mail:office@forukombroker.bg