"Изи кредит" (www.easycredit.bg) е търговското наименование на "Изи асет мениджмънт", фирма за бързи кредити, регистрирана през 2005 година.


Фирмата предлага на клиентите си шест вида потребителски кредити:

"Изи кредит" в размер от 200 до 3 000 лева, платим на равни седмични вноски. При първо кандидатстване максималната сума, която фирмата отпуска е до 1 000 лева.

Разгледайте различни варианти на кредита;

"Изи месец" е кредит в размер от 200 до 2 500 лева и срок на погасяване четири, шест или осем месеца.
"Изи макс" е предназначен само за клиенти на постоянен трудов договор. Сумите, които се отпускат по този кредит са в размер от 500 до 5 000 лева. Кредитът се връща на равни двуседмични вноски. Броят им може да бъде десет, двадесет или двадесет и шест. При първо кандидатстване максималната сума, за която клиентът може да бъде одобрен е 1 500 лева.
"ВИП Изи" е кредит за постоянни клиенти на фирмата. Размерът на отпусканите суми е до 5 000 лева. Кредитът се плаща на равни седмични вноски. Броят седмици може да е от десет до тридесет и шест.
"Кредит пенсионер" е в размер от 100 до 1 500 лева, с месечни вноски и срок от три до дванадесет месеца. Предназначен е за клиенти, които имат решение за пенсиониране, както за стаж и възраст, така и "по болест".
"14-та заплата" е кредит в Български пощи в размер от 100 до 3 000 лева. Погасяването се извършва чрез двуседмични вноски, които могат да са седем, единадесет или осемнадесет.
"14-та пенсия" е кредит в Български пощи в размер от 100 до 1 500 лева и срок на връщане три, шест или десет месеца.
„Изи аванс” е кредит в размер от 300 до 500 лева и срок на връщане до 14 дни, с възможност за удължаване периода на заема.

Сравнете условията на всички бързи кредити.

За да кандидатства за кредит клиентът трябва или да се обади на посочените от фирмата телефони, или да изпрати онлайн заявка. Попълване на искането за кредит се извършва в дома на клиента. Усвояването на сумата е в брой или по банков път, а връщането й също става в дома на клиента, след посещение на кредитен консултант или в офис на фирмата.

Различен е начина на кандидатстване и получаване на средствата от Български пощи. При този кредит заявяването се извършва по телефона, а усвояването на средствата в пощенски клон.

"Изи кредит" изисква като обезпечение двама поръчители. При невъзможност на клиента да ги осигури, той дължи неустойка, разсрочена във вноските, която е включена в нашия Кредитен калкулатор. Клиентите на "Изи кредит" трябва да са на възраст над 18 години и да имат валидна лична карта и постоянен адрес.

Общи условия се предоставят на клиента при подписване на договора, а при несъгласие с тях той може да се откаже от договора за кредит в законовите срокове.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос