Продължете към съдържанието

„Енерджи Съплай“

3 / 5. Оценили: 2

Оцени първи

За компанията

Енерджи Съплай ЕООД (http://www.energysupply-bg.com/) е лицензиран търговец на електроенергия и координатор на балансиращи групи, съставена от крайни потребители и производители.

Компанията започва да развива своята дейност през 2008г., след получаване на първия си лиценз за търговия с електроенергия в рамките на Р България в края на 2007г.

Как да се свържете с Energy Supply?

Офиси: Компанията няма обслужващи офиси;

Работно време – офиси: няма информация

Офиси с удължено работно време: няма информация

Адрес (Централен офис): 1000 София, ул. Граф Игнатиев  № 2,  ет. 3, ап. 6

Телефон за връзка с Energy Supply: +359 2 9848785

Предлагани продукти на Energy Supply:

Компанията предлага на своите клиенти:

– Доставки на енергия на НH, СрН и ВH в цялата страна на всички битови и промишлени потребители, отговарящи на изискванията за свободен пазар;

– Съдействие за регистрация на свободен пазар, промяна на точка на доставка и правна помощ относно отпадане на мрежови такси в случаи на собствени съоръжения – кабели, трансформатори и др;

– Дългосрочни и краткосрочни договори за доставки на енергия – възможност за закупуване на електроенергия за година, месец, седмица, ден или за отделен час;

– Цялостна услуга за доставка и закупуване на електроенергия – прогнозиране на консумацията и/или производството, изготвяне и валидиране на заявките (графици) за доставка на енергия.

Вижте най-добрите оферти за електроенергия.