Spotins.bg

5 / 5. Оценили: 1

Оцени първи

Spotins.bg е регистрирана търговска марка за онлайн поръчки за застраховане на „Застрахователен брокер Омникар и Партньори“ ООД.

„Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД е лицензиран застрахователен брокер, вписан в Търговски регистър с ЕИК 202565630, с адрес за контакт гр. Пловдив, бул. Найчо Цанов, надлез Родопи, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор с актуално Удостоверение за регистрация по чл. 160 от КЗ № 435-ЗБ/22.07.2014, с удостоверение за администриране на лични данни № 386383 издадено от Комисията за защита на личните данни.

Контакти:
Адрес: гр. Пловдив, бул. Найчо Цанов, надлез Родопи
Телефон: 0889426974
Сайт: www.spotins.bg
Имейл: info@omnicar-partners.bg