Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Всичко, което трябва да знаем за данъците върху доходите – част 2

Всичко, което трябва да знаем за данъците върху доходите – част 2

хора, данъчни декларации

Научете всичко за необлагаемите доходи, данъчните облекчение и отписването на старите задължения към държавата

През изминалата година сте имали допълнителен доход към заплатата си, но не знаете дали трябва да го декларирате и да платите данък върху него? Имате спестовна застраховка „Живот” или вноски в доброволен пенсионен фонд и искате да ползвате данъчни облекчения, но не знаете какъв трябва да направите за да ги ползвате?

Първите четири месеца от всяка календарна година са белязани от данъчните кампании за деклариране на доходите на физическите лица, от изминалата година. И независимо дали работите на трудов договор или упражнявате свободна професия може да Ви се наложи да се сблъскате с явлението наречено „Годишна данъчна декларация”. Защо ли? Защото най-малкото можете да попадате в графата на хората, имащи право на данъчни облекчения.

В първата част на материала
ви казахме всичко, което трябва да знаете за Годишните данъчни декларации, както и кои доходи подлежат на облагане. Днес ще поговорим за малко по-приятната тема – необлагаеми доходи, данъчните облекчения и погасяване на задължения по давност.

3. Кои доходи са необлагаеми?

Може и да е изненада за някои от Вас, но има доходи, които не подлежат на данъчно облагане. Това са: 1. доходи от продажбата или замяната на недвижим имот, ако между датата на придобиване и датата на продажба са минали не по-малко от 3 години, за 1 недвижим имот и 5 години за два или повече имот, 2. доход от продажба или замяна на МПС-та, въздухоплавателни и водни превозни средства, освен ако между датата на придобиване и продажба не е минала по-малко от една година, 3. доходи получени като обезщетения по инвестиционни бонове, 4. вноски по задължителни осигуровки у нас и в чужбина, вноски по допълнително доброволно осигуряване, получени при пенсиониране и доходи от инвестиране на технически резерви по застрахователни договори 4. лихви и отстъпки от държавни, общински и корпоративни облигации, 5. лихви по съдебно установени вземания, 6. присъдени обезщетения при средни и тежки увреждания, професионална болест или смърт, 7. обезщетения по застраховки, 8. социални помощи и добавки, обезщетения за отглеждане на дете, присъдени издръжки, 9. стипендии от страната и чужбина, 10. парични и предметни печалби получени от хазартни и лотарийни игри, 11. пари за командировъчни, пътни и квартирни, 12. доходи от рента и аренда и 13. доход от продажба на наследствено имущество.

Прочетете още: ”Какво трябва да обясним на децата си за парите?”

4. Кога и как можем да се възползваме от данъчните облекчения?

Когато говорим за Годишни данъчни декларации, трябва да споменем, че чрез тях можем да се възползваме и от данъчни облекчения. На данъчни облекчения подлежат всички:

• Лица с 50 и над 50% намалена работоспособност. Облекчението е в размер на 7920 лв. от годишната данъчна основа. То може да се ползва в пълен размер за годината, през която е настъпила неработоспособността, както и за годината, в която изтича.

• Направени лични вноски по допълнително доброволно осигуряване, по застраховки „Живот“ и по допълнително здравно осигуряване. Облекчението е в размер на 10 % от сумата от годишната данъчна основа, за внесени през годината лични вноски.

• Направени лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране – това са вноски по т.нар. закупуване на стаж за времето на обучение, докторантура и др. подобни. В този случай годишната данъчна основа се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски.

• Направени дарения в полза на определени институции и до определени размери – напр. здравни и лечебни заведения, БЧК, детски ясли и градини, учебни заведения, културни институти и др. Данъчните облекчения са в размер от 5 до 50%, като общият им размер не може да превишава 65% от годишната данъчна основа.

• Млади семейства. За тях облекчението е в размер на направените лихвени плащания по кредит за жилище, когато кредитополучателят има сключен граждански брак, не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за кредит и ипотекираното жилище е единствено за семейството през годината. Облекчението се ползва за лихвите по кредита до 100 000 лв. и само от един от съпрузите.

• Данъчни облекчения за деца. Те са в сила от началото на 2015 г. и сега ще се ползва за първи път. Чрез това данъчно облекчение физическите лица ще могат да намалят годишната си данъчна основа с 200 лв. за едно дете, 400 лв. за две деца и 600 лв. за три и повече деца. То се ползва само от единия родител, като той следва да приложи към Годишната данъчна декларация писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва това намаление за съответната година.

5. Отпадане на данъчните задълженията по давност
Може би почти няма човек, който да не е разбрал, че всяко едно парично задължение, включително и тези към държавата, има давностен срок, след който то не подлежат на събиране. Но ще обърнем внимание на този момент, тъй като след като сте си подали данъчните декларации може да не сте успели в срок да покриете дължимото към държавата.

Задълженията за данъци попадат в категорията на т.нар. публични вземания на държавата. И като такива те има давностен срок за погасяване, който изтича 5 години, считано от 1 януари на годината, в която е следвало да се извърши плащането. Това означава, че ако имате неплатени данъчни задължения върху доход придобит през 2009 г., които е трябвало да се покрият до 30 април 2010 година, то давностния срок започва от 1.01.2011 г. и изтича на 1.01.2016 г. Т.е., всички дължими и неплатени от Вас данъци и осигуровки до 2009 година включително, са с изтекла давност и не подлежат на събиране от държавата.

Това, обаче, не означава, че те просто изчезват. От тази година НАП отписва служебно тези със срок 10 и повече години. Но за отписването на тези между 5 и 10 години трябва да се погрижите лично. Това става, като подадете Възражение за давност, в ТД на НАП по постоянен адрес. От там можете да получите и справка за всичко дължимо, заедно с натрупаните лихви.

Подаването на Годишна данъчна декларация е доброволен акт, но в случай, че се чудите дали ще има санкция ако не го направите, отговорът е „ДА”. Глобата е в размер на 500 лева при първо и 1 000 лева при последващо нарушение.

Ако този материал беше полезен за Вас, прочетете още в секция „Нашите съвети” .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *