Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Данъчни облекчения при вноски в Доброволен пенсионен фонд или как да плащам по-малко данъци и същевременно парите да работят за мен!

Данъчни облекчения при вноски в Доброволен пенсионен фонд или как да плащам по-малко данъци и същевременно парите да работят за мен!

Данъчни облекчения при вноски в Доброволен пенсионен фонд

Доброволният пенсионен фонд е достъпен за всички лица над 16 г, които искат да се осигуряват допълнително, да печелят от доходност, която не се облага с данък, да спестят средства и да намалят данъците си.

Тази статия е част от нашата образователна кампания за пенсионното осигуряване, която цели да Ви запознае с тази важна социална сфера.

Доброволният пенсионен фонд е достъпен за всички лица над 16 г, които искат да се осигуряват допълнително, да печелят от доходност, която не се облага с данък, да спестят средства и да намалят данъците си.

Данъчните преференции се отнасят както за лицата, които работят на трудов договор, така и за тези работещи по извънтрудови правоотношения, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Личните вноски за допълнително пенсионно осигуряване в размер до 10% от месечния или годишния облагаем доход се приспадат от данъчната основа преди облагането с данъка за физически лица.

Ето един пример: Ако месечният Ви облагаем доход е 1 000 лв. и дължите данък върху тази сума, имате право със 100 лв. да намалите данъчната си основа, внасяйки ги в пенсионен фонд. Тези 100 лв. месечно са освободени от данък и вие ще плащате такъв върху 900 лв. Сумата от 100 лв. остава спестена в личната Ви партида и върху нея се начислява доходност, а ако решите да изтеглите натрупаната доходност няма да платите данък върху натрупаната лихва.

Работещите по трудов договор могат да ползват допълнително улеснение. Работодателят е длъжен при представяне на копие от договор за осигуряване в доброволен пенсионен фонд да започне автоматично да удържа вноските и да ги превежда в пенсионния фонд. По този начин ползвате данъчното облекчение веднага, т.е. в горния пример имате всеки месец нови 100 лв. по своята сметка в пенсионния фонд, а заплатата Ви реално намалява с 90 лв.!

Договорите за доброволно пенсионно осигуряване са безсрочни, т.е. можете да изтеглите парите си, когато решите. В случай, че сте се възползвали от данъчните преференции при внасяне и искате да изтеглите сума ще дължите данъка, който сте спестили, освен ако не теглите сумата, когато сте пенсионер (или до 5 години преди това), тъй като тогава не дължите данък

С други думи – как да постигнете максимален данъчен ефект:

  1. Ползвате максималното данъчното облекчение от 10% от месечната данъчна основа всеки месец, като правите такава вноска през своя работодател.
  2. Планирате много добре своите приходи и разходи, така че да успеете да задържите средствата в пенсионния фонд до пенсиониране (или 5 години преди този момент), за да не дължите окончателен данък.
  3. Ако Ви се наложи да изтеглите част от сумата – стремите се да теглите само натрупаната доходност, без главницата, защото тя също е освободена от данък.

Съответно, ако не сте ползвали данъчни преференции ще си изтеглите сумите без да дължите данък. Доходът от натрупаната лихва по личните средства също не подлежи на облагане, без значение кога ще теглите сумата.

Данъчни преференции за вноски в Доброволен пенсионен фонд се ползват и от работодателите. Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, всеки работодател, осигуряващ служителя си в Доброволен пенсионен фонд не дължи никакви осигурителни вноски и данъци за суми до 60 лв. месечно за този служител.

Статията бе подготвена за Вас с любезното съдействие на експертите на NN България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *