Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Какви промени в Кодекса за социално осигуряване прие Министерски съвет?

Какви промени в Кодекса за социално осигуряване прие Министерски съвет?

мъж, промени, пенсионно

След дълги преговори и обсъждания Министерски съвет прие измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване.

След дълги преговори и обсъждания сред Дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и други пазарни участници, в края на миналия месец Министерски съвет прие измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, касаещи допълнителното пенсионно осигуряване.

Промените имат за цел да усъвършенстват изискванията на системите за управление на средствата на частните пенсионни дружества, както и да завиши изискванията към членовете на управителните и контролните им органи.

Измененията разписани в Кодекса са част от действията по засилване на регулациите и надзора в небанковия финансов сектор, които са залегнали като мярка в „Националната програма за реформи”, изготвена в рамките на засиленото наблюдение на икономическата политика в Европейския съюз.

Една от промените е, че на частните пенсионни дружества се предоставят по-добри възможности за управление и инвестиране на активите на всеки от фондовете. Това става, чрез разширяване на кръга от допустими финансови инструменти. Но тъй като се касае за парите на осигурените лица, се въвеждат строги ограничения и лимити на вложенията, с цел да се намали риска.

Другите промени са свързани с подобряване на корпоративното управление на пенсионно-осигурителните компании, а именно:

• Нови изисквания към членовете на управителните и контролни органи, които са свързани с подходяща професионална квалификация, опит и репутация, така необходими при управление на дейността на Дружеството;

• Пенисионноосигурителните дружества се задължават да разполагат с ефективна система на управление, която да осигури благоразумно и надеждно управление на дейността по допълнително пенсионно осигуряване;

• В рамките на системата на управление на дружествата се изисква създаване на ключови функнции, които се осъществяват от специализирани служби и звена.

Има приети промени и във връзка с предотвратяване на конфликта на интереси, както и за ограничаване на възможностите за сделки със свързани лица. Целта им е да се намали риска за парите на хората, а мерките са следните:

• Към сега действащата забрана за инвестиране във финансови инструменти, които са създадени от самото дружество или свързани с него лица, се добавя и изискването да не се влагат средства в акции или други финансови инструменти издадени от емитенти, част от група в която пенсионноосигурителната компанията е дъщерно дружество;

• Ограничение има и при придобиване от пенсионните фондове на активи от лица, които са част от група, в която пенсионната компания е дъщерно дружество. Същите лица нямат право да придобиват активи на фондовете.

Последната група промени е свързана с финансовите отчети на пенсионно-осигурителните дружества и управляваните от тях фондове. След промените одиторите са задължени да информират надзорните органи за определени обстоятелства, станали им известни в хода на проверките.

Всички промени се правят с цел да се предпазят парите на вложителите, но дали ще са достатъчни и дали ще успеят, само времето ще покаже.

Прочетете още интересни новини ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *