Начало » Новини » Какви са окончателните промени в пенсионното осигуряване касаещи прехвърлянето на натрупани средства на лицата между Държавата и частните пенсионни фондове?

Какви са окончателните промени в пенсионното осигуряване касаещи прехвърлянето на натрупани средства на лицата между Държавата и частните пенсионни фондове?

пенсионери

Плюсове и минуси при прехвърлянето на натрупани средства за пенсия между Държавата и частните пенсионни фондове.

След множество дебати и коментари най-накрая бяха приети предложените промени в допълнителното пенсионно осигуряване. За да сме максимално полезни, ние от Izbiram.bg

ще Ви обърнем внимание на новите моменти при прехвърлянето на средствата от партидата на осигурено лице от Универсален пенсионен фонд в Сребърен фонд:

1. Всяко лице, осигурено в УПФ има право да прехвърли средствата по партидата си в така наречения „Сребърен фонд“, който е на пряко подчинение на Министъра на финансите. Промяната е в сила от 15 август 2015 г., като в този случай:
– Осигурителните вноски на лицето, които до момента на прехвърлянето са внасяни в УПФ, след прехвърлянето на средствата в Сребърния фонд, вече се внасят във Фонд „Пенсии“ на ДОО (в НОИ).
– След придобиване на право на пенсия от ДОО (от НОИ) средствата по партидата, които до този момент са съхранявани в Сребърния фонд, се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на ДОО.
– В резултат на тези операции пенсионният коефициент на осигуреното лице, за периода през който е осигурявано в УПФ, се изравнява с този на лице със същия осигурителен доход, родено преди 1960 г., което не се е осигурявало в УПФ.

2. Всяко осигурено лице, което е прехвърлило средствата си в Сребърния фонд, има право (до 5 години до датата на пенсионирането си за трудов стаж и възраст в ДОО по условията на трета категория труд) да прехвърли обратно партидата си от Сребърния фонд в УПФ. В този случай осигурителните вноски, предвидени за осигуряване в УПФ започват отново да се превеждат по индивидуалната партида на лицето в избрания от него УПФ.

3. През последните 5 години, които остават до момента на получаване на пенсия от ДОО (от НОИ) на лицата не е позволено прехвърляне в и от Сребърния фонд. Те ще получават пенсия от там, където са осигуряване през тези последни пет години. Ако средствата по партидата до момента на пенсиониране са били в Сребърния фонд, лицето получава пенсия само от НОИ. Ако средствата въобще не са били прехвърляни в Сребърния фонд, или са прехвърляни, но са върнати обратно в УПФ, лицето ще получи пожизнена пенсия от НОИ и допълнителна пожизнена пенсия от УПФ, в който е партидата му към момента на пенсионирането.

След така приетите промени, ето и кои са положителните и отрицателните последствия за осигуреното лице:

ПРАВА НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ В НОИ:

1. Лицето получава пожизнена пенсия за възраст и трудов стаж.
2. Размерът на пенсията зависи от три фактора, които участват във формулата за изчисляване на пенсията:
– от средния осигурителен доход в страната през последната година преди пенсионирането;
– от броя години трудов стаж;
– от пенсионния коефициент, който е съотношение на личния осигурителен доход към средния осигурителен доход за страната през съответния период на осигуряване.
3. Ако лицето не отговаря на изискваните за стаж или възраст, то може да получи минимална пенсия едва след навършване на 65 годишна възраст.

ПРАВА НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ В УПФ:

1. Лицето получава допълнителна пожизнена пенсия от УПФ, ако е навършило възрастта за пенсиониране за трета категория труд, без да се изисква трудов стаж. Тази пенсия може да се получава и без лицето да е започнало да получава пенсия от НОИ.
2. Размерът на пенсията от УПФ се изчислява на основа на натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето (Това са средствата от получените в УПФ осигурителни вноски плюс начислената доходност от инвестиране на активите на фонда).
3. След пенсиониране на лицето от УПФ партидата му се запазва и се обслужва както преди пенсионирането – текущият остатък от средствата се инвестира, като доходността се натрупва в партидата.
4. Ако осигуреното в УПФ лице почине, натрупаните средства в партидата се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците му по Закона за наследството. Правото на наследяване на средствата се запазва и в случай, че осигуреното лице вече получава пенсия от УПФ, като се наследяват и средствата, които са останали в партидата към момента на смъртта на пенсионера.
5. В случай, че лицето осигурявано в УПФ се пенсионира и преживее над средната възраст, за която се изчислява пенсията, то продължава да получава пожизнена пенсия за сметка на пенсионните резерви на фонда с размер на пенсията, получена през последния месец, в рамките на който са изчерпани изцяло средствата по партдата му.
6. В случай, че натрупаните средства по партидата на лицето в УПФ, са с малък размер (по различни причини) и не са достатъчни за получаване на пожизнена пенсия с размер най-малко 20% от минималната пенсия за страната, пенсия от УПФ не се отпуска, а средствата по партидата се изплащат на лицето еднократно или разсрочено (по желание на лицето).
7. Ако средствата по партидата на лице, осигурено в УПФ са с размер , който позволява получаване на пожизнена пенсия с размер по-голям от минималната пенсия за страната, то лицето има право да започне да получава пенсията си до 5 години по-рано от навършване възрастта за пенсия от НОИ за трета категория труд, без значение какъв е размерът на трудовия стаж.
8. В УПФ всяко лице има право по всяко време да получи информация за средствата по партидата си, в това число и чрез електронен достъп за проверка на партидата си. В НОИ няма индивидуални партиди, а следователно няма и такива права.

И за да няма пропуски, в заключение ще обобщим:

1. Положителия ефект от прехвърляне на средствата по осигурителната партида от УПФ в Сребърния фонд е, че изчисляването на пенсията от НОИ ще се осъществява на основа на подобрен пенсионен коефициент, но само за периода, през който средствата са съхранявани в Сребърния фонд.

2. Отрицателните последствия за лице, което прехвърли партидата си в Сребърния фонд са много и са свързани със загубване на следните важни права:
– за получаване на пожизнена пенсия от УПФ даже и да няма трудов стаж, каквото е изискването за пенсия от НОИ;
– за изчисляване на по-висок размер на пенсия в резултат на увеличаване на средствата в партидата не само от вноски, а и от доходността от инвестиции;
– за запазване на Индивидуалната партида в УПФ и след пенсиониране на лицето;
– за запазване на правото на наследяване на партидата, както по време на осигуряване, така и след пенсиониране;
– за изплащане на средствата по партидата на лицето еднократно, ако размерът на партидата е малък и недостига за пожизнена пенсия;
– за получаване на пенсия пет години по-рано от възрастта за трета категория труд, ако средствата са достатъчни;
– за получаване на достъп и информация за движението на средствата по партидата;
– за прехвърляне в друг пенсионен фонд, предпочитан от осигуреното лице.

3. В случай, че осигуреното лице прехвърли партидата си в Сребърния фонд, но след това я възстанови в УПФ, то като резултат губи доходността, която би получил, ако партидата не е в Сребърния фонд.

Ние от Izbiram.bg считаме, че е неразумно да прехвърляте натрупаните си средства в управлявания от Държавата фонд. Можете да сравните постигнатите резултати на частните пенсионни фондове и да научите всичко за пенсионното осигуряване тук .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.