Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Какво е важно да знаем за поръчителството при кредит?

Какво е важно да знаем за поръчителството при кредит?

човек, въпроси

За да Ви отпуснат кредит понякога банките искат гаранция, че парите ще бъдат върнати. Често този гарант е физическо лице или така нареченият поръчител. Това се налага, защото финансовите институции искат да намалят максимално риска от загуба на пари. Най-често поръчителят е необходим, когато се тегли по-голяма сума пари за по-дълъг период от време, когато кредитоискателят има няколко кредита или е с лоша кредитна история.

Случвало ли Ви се е ваш близък, познат или колега да Ви помоли да му станете поръчител по кредит? А случвало ли Ви се е да плащате чужд дълг?

За да отпусне кредит всяка банка задължително иска някаква гаранция, че парите ще бъдат върнати. И ако при ипотечните и жилищни кредити залога на движимо или недвижимо имущество е достатъчен, то при потребителските много често се изисква да има гарант физическо лице, или така наречения поръчител, по кредита. За много хора да станат поръчители е по-скоро услуга към човека, който тегли кредит. Но това може да се окаже смъртоносен финансов капан за Вас, защото много често не си давате сметка, че всъщност като поръчители Вие сте солидарни длъжници по този кредит. И ако по някаква причина длъжникът не може да го плаща, то задължението за връщането му става Ваше.

Затова, преди да отговорите с „Да” на въпрос „Ще ми станеш ли гарант по кредита?”, ние от Izbiram.bg ще Ви кажем най-важните неща, която трябва да знаете за поръчителството, за да вземете информирано и рационално, а не емоционално решение.

Условия, на които трябва да отговаря поръчителя

Поръчителят е съдлъжник по кредита независимо от факта, че не е изтеглил лично сумата, и не я е похарчил за собствените си нужди. Така, че неговите месечни доходи трябва да позволяват изплащане на вноските по заема. Т.е той трябва да отговаря на всички условия, на които и кредитоискателят: да работи при последния си работодател минимум 6 месеца, да има постоянен трудов договор, всички вноски по неговите съществуващи кредити, кредитни карти, лизинги и битови сметки, плюс вноската по кредита, по който ще бъде поръчител, да не са повече от 60% от дохода.

Проучете внимателно условията по кредита и възможностите на кредитоискателя

Първото, което трябва да направите е внимателно да проучите условията на договора, като размер и срок на кредита, лихвен процент, редовни и наказателни такси, допълнителни условия, ако има такива. Не пропускайте да разбере предварително и какви са финансовите възможности на човека, който ще тегли кредита, като месечни възнаграждения, размер на други кредити, лизинги и кредитни карти, както и семейното му положение. Попитайте го за здравословното му състояние и дали банката, която отпуска кредита изисква застраховка „Живот”. Това е много важно, защото ако длъжникът почине, при каквито и да е обстоятелства и няма застраховка, то задължението по кредита пада върху Вас.

Запис на заповед

Някои банки и финансови институции изискват подписване на Запис на заповед, към кредита. Това е документ, който удостоверява пред кредитора, че кредитополучателят ще върне сумата, която са му отпуснали. Записът на заповед се подписва от длъжника и се авалира, заверява с подписа, и от поръчителя. Записа на заповед е вид ценна книга и при необходимост тя може да бъде прехвърлена (джиросана) на трето лице, например на Вас, като поръчител. Това се прави в случай, че друг е поел изплащане на дълга и в последствие желае да си вземе парите от длъжника. Важно е обаче да знаете, че можете да предявите за плащане Записа на заповед до три години от изтичне на нейния падеж. Тя не е задължителен документ към договора за заем. Но независимо дали има или няма Запис на заповед, ако длъжникът не си плаща редовно, то дългът му увисва на Вашите плещи.

Ред на събиране на задължението

За съжаление на всички, нашето родно законодателство не урежда категорично въпроса за реда, по който се събира задължението. Или казано простичко, кредиторът по всяко време може да започне да Ви се обажда и да изисква вноските от Вас. Разбира се, има изход от това положение и той е включване в договора на клауза, уреждаща поредността на изискуемост на задължението – т.нар. клауза за субсидиарност. Според нея кредиторът няма право да се обръща към Вас, преди да е изискал парите от длъжника. Така, че прочетете внимателно договора и ако няма тази клауза – изискайте от кредитора да я включи в договора за поръчителство.

Смърт на задълженото лице

Смъртта е събитие, което трудно може да се предвиди, освен ако не знаете преди изтегляне на кредита, че човекът, на когото сте станали поръчител е тежко болен. И ако към кредита има сключена застраховка „Живот” няма никакви проблеми, тъй като застрахователят изплаща на кредитора остатъка от дължимата сума. Драмата настъпва, ако няма застраховка. По принцип, в този случай дългът се прехвърля върху неговите наследници, но ако те откажат да го плащат, то той става Ваш дълг. Затова ние Ви съветваме – дори банката да не изисква застраховка „Живот” към кредита, изискайте от длъжника да си сключи такава и то в полза на кредитора. Така ще предотвратите една от възможните хипотези за плащане на чужд дълг.

Промяна на длъжника по кредита

Българското законодателство дава възможност по всяко време да се смени едно от лицата по договора. Което ще рече, че кредиторът или длъжникът могат да бъдат заменени от трети лица. Типичен пример е продажбата на кредита на фирма за събиране на задължения, или т.нар. колектори. Това е честа практика при лошите кредити. Какви можете да направите в този случай? Ако е сменен кредиторът – оставате длъжник. Но ако е сменен длъжникът имате право да се откажете от договора за поръчителство, никой не може да Ви задължи да сте поръчител на човек, когото не познавате, или който е без работа и доходи. Чисто законово трябва поръчителството Ви автоматично да се заличи. Но за по-сигурно ако разберете за подобно обстоятелство се свържете с кредитора и уточнете въпроса.

Как да си върнете парите?

Едно от най-неприятните неща е да плащате дълг, който не е Ваш. „Не ми стигат моите задължения, а сега и това!” – разсъждава всеки в подобна ситуация. Разбира се, до изплащане на дълга не можете да направите почти нищо, но след това законът Ви дава право да си търсите парите по съдебен ред. Вече казахме, че ако има подписана Запис на заповед тя ще Ви бъде джиросана(прехвърлена), което Ви дава основание за дело за събиране на дълга. Но дори да няма Запис на заповед отново можете, и ние Ви съветваме да го направите, да си търсите парите от длъжника. За целта трябва:

– Да уведомите незабавно, преди да направите първата погасителна вноска, длъжника, че започвате изплащане на дълга. Ако не го направите, има вероятност да плащате в някакъв период, след което длъжникът да изплати останалата част. В този случай нямате право на обратен (регресен) иск към него.

– Редовно да изпълнявате изготвения погасителен план. Но ако имате запор на движимо или недвижимо имущество може да се изкушите да пропуснете някоя вноска. Не го правете, защото ако не погасявате редовно задължението в последствие може да се окаже, че не можете да си върнете парите.

– Да сте изплатили цялото задължение. За съжаление законът Ви закриля само в този случай. Преди изплащането на дълга не можете да заведете обратен (регресен) иск към длъжника.

С обратния (регресен) риск имате право да си върнете главницата по кредита, всички направени разноски, законните лихви – редовна, наказателна и т.н., както и да поискате допълнителна сума за нанесени вреди.
Разбира се, никой не казва, че ако брат Ви или най-добрият Ви приятел Ви помоли да му станете поръчител трябва да откажете, за да не изпаднете в лоша ситуация. Но винаги трябва да сте обмислили добре решението и да вземете под внимание казаното от нас. Защото животът е колело и се върти….

Намерете най-изгодения кредит ТУК.

Ако този матерал беше полезен за Вас, прочетете още полезни съвети в секция „Нашите съвети” .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *