Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Какво е важно да знаете за таксите на пенсионните фондове?

Какво е важно да знаете за таксите на пенсионните фондове?

таксите на пенсионните фондове

На сайтовете на дружествата са публикувани правилниците на фондовете, а в тях са упоменати всички такси.

Тази статия е част от нашата образователна кампания за пенсионното осигуряване, която цели да Ви запознае с тази важна социална сфера.

Девет са лицензираните пенсионни дружества на пазара, които предлагат трите фонда за пенсионно осигуряване. Универсален пенсионен фонд (УПФ) имат лицата родени след 31.12.1959 г. Професионалният пенсионен фонд е за всички лица, които упражняват първа и втора категория труд. Доброволен пенсионен фонд е този, в който всеки може да внася средства за допълнително осигуряване, лично за себе си, за друго лице или за служителите си.

И в трите фонда постъпват вноски на осигурените лица, които компаниите инвестират и разпределят доходност по личните партиди на лицата.


Важно е регулярно да се информирате за таксите, които удържат дружествата. По отношение на масовия универсален фонд:

  • • „Инвестиционната“ такса в универсалните фондове е годишна и от 2018г. е максимум 0.8%, като от 2019г. ще бъде намалена на максимум 0.75%. Тази такса се начислява върху целия размер на партидите на осигурените лица, без значение от реализираната доходност. Пример – ако имате натрупани 10 000 лв. в УПФ, за 2018г. ще ви бъдат удържани 0.8% от тази сума еднократно. Всички дружества прилагат максимума на тази такса.
  • Друга такса – „управление“ – е тази, удържана „на входа“ от всяка нова вноска при УПФ, която не може да бъде по–висока от 4.00% за 2018г., като от 2019г. ще бъде намалена на максимум 3.75%. Повечето дружества прилагат максимума, но има и такива, чиито такси са по-ниски, но само за клиенти, които са се осигурявали при тях повече от 10 години, за всички останали – важат максималните такси.
  • Ако осигурените лица желаят да прехвърлят натрупаните си средства в друг фонд, могат да го направят веднъж годишно без такса.

При доброволните фондове таксите са по-ниски:

  • Има еднократна и минимална такса (от порядъка на 10-20 лв.) за разкриване на лична партида (сметка).
  • Удържаната такса „управление“ от всяка вноска може да бъде намалена при по-големи вноски, при еднократно внесени суми или при специални договорки с работодатели.
  • Вместо годишна инвестиционна такса, която се начислява върху цялата партида в УПФ, има Такса върху реализираната годишна доходност, която достига до 10%. Например, ако фондът е реализирал печалба от 5%, върху средствата в партидите на осигурените ще се разпредели 4.5%.
  • При доброволните фондове средствата от лични вноски могат да бъдат теглени по всяко време и в случай, че осигурените се възползват от това право преди пенсионна възраст ще платят такса в размер до 20 лв.

Такса за информация няма. На сайтовете на дружествата са публикувани правилниците на фондовете, а в тях са упоменати всички такси. Срещите с пенсионноосигурителни консултанти също са безплатни, а те биха могли да отговорят на интересуващите Ви въпроси.

Можете да получете безплатна и необвързваща консултация тук!


Статията бе подготвена за Вас с любезното съдействие на експертите на NN България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *