Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Какво представлява доброволното пенсионно осигуряване с вноски от работодател?

Какво представлява доброволното пенсионно осигуряване с вноски от работодател?

доброволното пенсионно осигуряване с вноски от работодател

Всеки работодател при желание може да прави осигурителни вноски за своите служители, независимо от правната си форма и независимо дали е частно, общинско или държавно дружество.

Тази статия е част от нашата образователна кампания за пенсионното осигуряване, която цели да Ви запознае с тази важна социална сфера.

Доброволното пенсионно осигуряване с работодателски вноски е удачен вариант работодателите да осигурят допълнителен доход на своите служители след пенсиониране, като същевременно ползват данъчно облекчение за своите компании.

Работодателят сключва договор с пенсионно дружество и определя условията за осигуряване, а служителите са осигурените лица по договора. Осигурителните вноски за доброволно пенсионно осигуряване ползват данъчно облекчение. Данъчното намаление на работодателите е до 60 лева месечно на служител. Ако работодателят прекъсне осигуряването или служителят напусне работодателя, осигуреното лице не губи права по договора си. Натрупаните средства си остават в партидата на служителя.

Договорите за осигуряване в доброволен фонд с работодателски вноски не изключват правото на служителя да се осигурява с лични вноски, като сключи отделен договор с пенсионно дружество.


Вноските са периодични и работодателят избира периода и размера, като може да прекрати плащането и след това да го възобнови по всяко време, без да дължи неустойки.

Служителите (осигурените лица) имат право да прехвърлят натрупаните средства в друго пенсионно дружество, като спазват ограниченията в договора между работодателя и дружеството. Ако договорът между работодателя и пенсионното дружество е прекратен или служителят е прекратил договора си с работодателя, то той има право да прехвърли средствата си или част от тях в друго дружество веднъж в рамките на една календарна година.

Средствата, натрупани в партидите на осигурените лица, могат да се теглят при настъпил осигурителен случай, инвалидност, наследствена пенсия или най-рано 5 години преди придобиване право на пенсия.

При изтегляне на тези средства осигурените лица не дължат данък, тъй като те не са ползвали данъчно облекчение.

При тази форма на осигуряване работодателят спестява данъци, а служителят натрупва суми в осигурителната си партида, които би могъл да използва след пенсионирането си или до 5 години преди това.

Всеки работодател при желание може да прави осигурителни вноски за своите служители, независимо от правната си форма и независимо дали е частно, общинско или държавно дружество.

Не на последно място по важност, тази форма на осигуряване е много важна част от пакета от допълнителни придобивки, който все повече работодатели избират да предоставят на своите служители с цел мотивация и задържане в компанията!Статията бе подготвена за Вас с любезното съдействие на експертите на NN България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *