Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Какво представлява Професионалният пенсионен фонд?

Какво представлява Професионалният пенсионен фонд?

Професионален пенсионен фонд

Осигуряването в професионален пенсионен фонд (ППФ), заедно с това в универсален пенсионен фонд, е част от вторият стълб на нашата пенсионна система.

Тази статия е част от нашата образователна кампания за пенсионното осигуряване, която цели да Ви запознае с тази важна социална сфера.

Осигуряването в професионален пенсионен фонд (ППФ), заедно с това в универсален пенсионен фонд, е част от вторият стълб на нашата пенсионна система. ППФ има за цел да осигури срочна пенсия на лицата, работещи при условията на първа или втора категория труд.

Изборът на професионален пенсионен фонд е личен, като всеки, който подлежи на осигуряване в професионален пенсионен фонд, трябва да подаде заявление и да сключи договор с избраното от него пенсионноосигурително дружество.

Всеки, който за първи път е започнал работа при условията на първа или втора категория труд, има тримесечен срок, в който трябва да избере професионален пенсионен фонд. Неизбралите фонд, както и тези, подали заявление за участие в повече от един ППФ, се разпределят служебно между регистрираните в страната професионални пенсионни фондове.

Осигуряването в ППФ става чрез месечни вноски, изцяло за сметка на работодателя, като техният размер е определен като процент от брутната заплата. За 2017 година вноската е 12% за работещите при първа категория труд и 7% за работещите при втора категория.

Лицата, които се осигуряват в ППФ, имат право да прехвърлят средствата си в друг пенсионен фонд чрез подаване на заявление във фонда, в който желаят да преминат. Право за прехвърляне на средствата се придобива след две години от първоначалния избор или служебното разпределение, или една година от последното прехвърляне.

Размерът на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране се определя на база сумата в личната партида, доходността разпределена върху нея, и срока за получаването й. Тази пенсия се получава от момента на придобиване на право за ранно пенсиониране до навършване на годините за право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по ДОО.

През настоящата 2017 г., жените ще се пенсионират по член 68 от КСО при достигане на възраст от 61 години и осигурителен стаж от 35 години и 4 месеца, а мъжете – при достигане на възраст от 64 години и осигурителен стаж от 38 години и 4 месеца. Лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, ще могат да се пенсионират, както следва: за първа категория – при достигане на възраст от 48 години и 4 месеца от жените и 53 години от мъжете; за втора категория – 53 години и 4 месеца за жените и 58 години за мъжете. Изискванията за стаж остават непроменени: за първа категория – 10 години при условията на първа категория и за двата пола, като сборът от приравнения към трета категория трудов стаж и възрастта трябва да бъде равен на поне 94 при жените и поне 100 при мъжете; за втора категория – 15 години при условията на втора категория и за двата пола, като сборът от приравнения към трета категория трудов стаж и възрастта трябва да бъде равен на поне 94 при жените и поне 100 при мъжете. Учителите ще могат да се пенсионират при достигане на възраст от 58 години и прослужен учителски стаж от 25 години и 8 месеца за жените, и при достигане на възраст от 61 години и прослужен учителски стаж от 30 години и 8 месеца за мъжете.

Право на еднократно изплащане до 50% от средствата си имат лицата с пожизнена загуба на работоспособност над 89,99%, установена от ТЕЛК или НЕЛК.

Средствата от ППФ се наследяват и за осигурен, и за пенсионер на фонда.

Статията бе подготвена за Вас с любезното съдействие на експертите на NN България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *