Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Какво представлява Универсалният пенсионен фонд?

Какво представлява Универсалният пенсионен фонд?

Универсален пенсионен фонд

Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Тази статия е част от нашата образователна кампания за пенсионното осигуряване, която цели да Ви запознае с тази важна социална сфера.

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е вторият стълб от пенсионната ни система. Всички лица, родени след 31.12.1959 г., трябва да се осигуряват за втора пенсия в универсален (за работещите при условията на трета категория труд) или професионален (за работещите при условията на втора и първа категория труд) пенсионен фонд, в допълнение към осигуряването във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО).

При започване на трудова дейност всяко лице има срок от три месеца, за да избере универсален пенсионен фонд и да подаде заявление за осигуряване в дружеството, което управлява този фонд. В случай, че не избере фонд, лицето се разпределя служебно в някое от функциониращите в страната дружества по определени правила.

Вноската за пенсионно осигуряване, която за 2017 г. е в размер на 18,8%, се разделя на 13,8% за фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и 5% в съответния универсален фонд. При придобиване право на пенсия, осигурените ще получават такава от НОИ и от дружеството, управляващо избрания от тях пенсионен фонд.

Средствата на осигуреното лице постъпват и се натрупват в индивидуална осигурителна партида. Всеки фонд е задължен да предоставя информация за състоянието и движението на средствата по партидата на лицето поне веднъж годишно по пощата, или колкото пъти е необходимо – при поискване. Дружеството управлява средствата, като ги инвестира в определените от закона активи и постига доходност, която се разпределя по индивидуалните партиди на осигурените. Инвестиционната политика на всеки УПФ е определена в неговия правилник

Внасяйки средствата си във фонда, осигуреното лице закупува пенсионни дялове. Стойността на дяловете се променя ежедневно. Нарастването на пенсионния дял всъщност отразява постигнатата доходност от инвестициите, в резултат на която се увеличават и средствата по партидите на осигурените.

Лицата, осигурени в универсален пенсионен фонд, имат право да прехвърлят средствата си в друг универсален фонд не по-рано от две години след сключването на първия си осигурителен договор, или една година след последната промяна на участие.

Осигурените в УПФ имат право да получат средствата си от фонда в следните случаи:

  • пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на част първа на КСО; или 5 години по-рано, при условие, че определената пенсия е по-голяма от размера на минималната пенсия, платима от държавното обществено осигуряване;
  • еднократно изплащане на до 50% от средствата при загубена пожизнена работоспособност над 89,99%;
  • еднократно или разсрочено изплащане на средствата на наследници при починало осигурено лице.

Статията бе подготвена за Вас с любезното съдействие на експертите на NN България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *