Какво трябва да знаем, за да не ни откажат обезщетение по застраховка Каско?

Застраховка Каско

Как да избегнем отказ за изплащане на обезщетение по Каско?

Случвало ли ви се е да претърпите щета и застрахователя да ви откаже плащане по застраховка Каско? Всички знаем, че това е много неприятен момент. С този материал ще ви помогнем да избегнете главоболия и излишни разходи, като ви разкажем за най-често срещаните причини за отказ за плащане на обезщетение по тази застраховка. Разбира се, правилата са различни при всяка застрахователна компания, но има и много общи. В Кодекса за застраховането, детайлно са описани обстоятелствата, които освобождават застрахователя от задължението да плати обезщетение на клиента. Най-общо причините могат да бъдат умишлени от страна на застрахованото лице или неизпълнение по застрахователния договор и прилежащите към него общи условия.
За да сравните условията на застрахователните компании, предлагащи застраховка „Каско на МПС“ вижте нашия Каско калкулатор.

Ето кои са най-честите причини за отказ на обезщетение при каско:

 

1. Щети по детайли на автомобила, които са били констатирани при сключването на застраховката.

Често клиентите негодуват срещу отказа на застрахователя да изплати обезщетение за увреден детайл, който е описан при сключването на застраховката. „… но, аз претендирам за друга драскотина, а не за описаната“. Но в условията на застрахователите съвсем ясно е написано:
„Застрахователят не изплаща обезщетение за увреждане, което е описано и/или заснето при извършването на огледа и заснемането на застрахованото МПС при сключване на застрахователния договор.“ Затова ви съветваме, когато сключвате застраховката си внимателно да прегледате протокола за оглед, който застрахователят ви издава при огледа на автомобила.

2. Отстранени от вас щети по автомобила, които не сте представили за оглед пред застрахователя.

Когато отстраните за своя сметка щети по автомобила (възникнали преди или след сключване на застраховката), не забравяйте задължително да отидете на оглед при застрахователя след приключване на ремонта! Това ще ви даде правото да получите обезщетение от застрахователя при следваща щета на същото място. Важно е да носите със себе си застрахователната полица и да се уверите, че в протокола са отбелязани възстановените щети по автомобила. Запомнете, че трябва да запазите протокола от огледа!
За да защитите интересите си в бъдеще, ви съветваме, да попитате застрахователя си, къде да отидете на оглед и какви документи трябва да получите.

3. Липсващи отделни части и детайли от автомобила.

Кражбата на антената, гумите, чистачките, а понякога и на много по-скъпи детайли на автомобила (странични огледала и други) не се покриват от застраховката Автокаско. Разочароващо, но това са условията. За тези детайли може да получите обезщетение само, ако са увредени в следствие на ПТП с автомобила, след като се направи оценка на тяхната стойност.
Напомняме Ви, че срещу кражба можете да застраховате единствено трайно монтирани елементи в автомобила, като те трябва задължително да бъдат описани на отделна позиция в застрахователната полица. Имайте предвид, че ако имате допълнително трайно монтирана поставена аудио, видео или др. техника или СD чейнджър с падащ панел, кражбата им се покрива само при предоставяне на падащия панел. Затова винаги го взимайте със себе си!

4. Кражба на автомобил с оставени в него ключ или талони

Ако застрахованият автомобил бъде откраднат, задължително трябва да представите описаните в предложението за сключване на застраховката брой ключове, брой дистанционни за аларма и двата талона. Невъзможността да представите точния брой описани неща, ще бъде основание за отказ от застрахователя, независимо от обяснението.

Затова Ви препоръчваме, за да бъде покрит риска „Кражба на МПС“, никога да не оставяте в автомобила документите му, ключа за запалване или ако променяте броя на ключовете и дистанционните, незабавно да уведомявате застрахователната компания.

Напомняме ви да не оставяте НИКОГА колата, дори и за 10 секунди с ключовете или документите в нея. За съжаление продължават случаите на откраднати автомобили с работещ двигател, оставен така, например за да се стопли колата в студените дни докато собственика затваря гаража или си купува вестник…

5. Автомобил с изтекла валидност на техническия преглед.

Управлението на автомобил с изтекла валидност на техническия преглед е предпоставка за глоба от контролните органи и отказ за изплащане на обезщетение от застрахователите.

Обръщаме Ви внимание, че автомобил, който е технически неизправен към момента на застрахователното събитие, ще бъде основание за отказ или много допълнителни трудности при изплащане на обезщетение, затова следете валидността на този документ! Под техническо неизправно МПС се смята: незаредено с необходимите смазочни материали, охладителна течност, подходящо гориво и други, от некачествени такива, или от замръзването им, както и експлоатация на МПС с неподходящи за сезона или износени гуми.

6. Неспазване на срока за уведомяване на Застрахователя при настъпило застрахователно събитие.
При настъпване на застрахователно събитие трябва да предприемете всички мерки за ограничаване размера на щетите и да не извършвате ремонтно-възстановителни работи по МПС преди представител на Застрахователя да е огледал и документирал вредите. Първо трябва да уведомите компетентните органи, според вида на събитието като се свържете с КАТ на номер 166 или на 112. При кражба се информира РУ на МВР, а при пожар трябва да се свържете с Противопожарна служба на телефон 160. При възникване на по лека катастрофа може да подпишете двустранен протокол с другия участник в ПТП-то и без да викате КАТ.

След възникване на събитието, трябва да се свържете със Застрахователя на посочените в полицата дежурни телефони, за да получите указания за последващите действия – да посетите ликвидационния център на съответната застрахователна компания, за да попълните уведомление, в която се описва какво се е случило или ако вашата застрахователна компания има мобилна група, да ги изчакате на мястото на събитието. Преимуществото на посещението от мобилна група е, че тя завежда щетата на място и не се налага да посещавате ликвидационен център, за да я завеждате в последствие. По-малка е вероятността нещо да се обърка, след като от мобилната група са регистрирали щетата.
При щети възникнали на паркинг, когато друго МПС е увредило вашето – може да заведете щетата и без да уведомявате КАТ и застрахователя в момента на събитието.

Напомняме ви, че срокът за уведомление на застрахователя при кражба
или грабеж на МПС е до 24 часа от узнаването (проверете в Общите условия на Вашата застраховка Каско!). За друг вид събития срокът за уведомление е от 3 до 5 работни дни.

7. Други.

Обръщаме ви внимание, че застраховка Каско не покрива щети вследствие употреба на алкохол или други упойващи вещества, умишлени действия или груба небрежност на застрахованото лице или членове на неговото семейство, както и щети вследствие земетресение и последиците от него! Мислете добре преди да се качите зад волана, дори и да сте „малко” подпийнали. Ако нещо се случи, освен Каското, в тези случаи не важи и Гражданската отговорност на вашето МПС!

Не предоставяйте вашия автомобил на неправоспособни или нетрезви водачи! Вече разбирате защо…

Не забравяйте да уведомите застрахователя при промяна на данните на МПС или собственика. Например при закупуване на МПС с валидна застраховка Каско, отидете веднага при застрахователя, за да го уведомите за промяната.

При дребни щети (одрасквания, ожулвания и др.) не забравяйте, че за тях също трябва да уведомите застрахователя в гореописаните срокове. Не оставяйте щетите да се натрупат преди да отидете до ликвидационния център на застрахователя. Също така не забравяйте да проверите още преди сключване на полицата дали застрахователя има лимит за т.нар. щети на паркинг и в какъв размер е той!

За да сме максимално полезни ви напомняме, че когато завеждате претенция за обезщетение по Каско, независимо от събитието е необходимо да представите следните документи:

 • Застрахователна полица – оригинал и документи за платена застрахователна премия;
 • Свидетелство за регистрация на МПС (талон) или договор за покупко – продажба на МПС;
 • Документ за самоличност или свидетелство за управление на МПС и контролен талон на водача, който е управлявал застрахованото МПС в момента на настъпване на събитието;
 • Документ за извършен годишен технически преглед;
 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен протокол, служебна бележка).

Допълнителните документи, които може да изиска Вашия застраховател са:

 • При щети, причинени от ПТП — Констативен протокол за ПТП, Протокол за ПТП, двустранен констативен протокол, попълнен съгласно законоустановените изисквания;
 • При щети, причинени от Пожар — служебна бележка от Противопожарна служба и пожаро-техническа експертиза;
 • При кражба или грабеж на МПС или при щети, причинени от Злоумишлени действия на трети лица и кражба на допълнително монтирано аудио оборудване — служебна бележка от МВР;
 • Други, които ще ви бъдат изрично поискани от застрахователя.

За да използвате автомобила си с удоволствие и да използвате правата си, е изключително важно да сте запознати предварително с всички случаи, в които застрахователят няма да изплати обезщетение.

Етикети:

8 коментара за “Какво трябва да знаем, за да не ни откажат обезщетение по застраховка Каско?”

 1. Атанас Иванов

  Здравейте,МПСто ми претърпя пожар,при което застрахователят ми отчете тотална щета и 75% изплащане на застрахователна сума.В полицата и общите условия никъде не упоменато за проценти след тотална щета.
  Имам ли мотиви да претендирам за 100 % при тези факти

 2. Борис - Застрахователен Брокер Омникар и Партньори

  Здравейте,
  Вижте в общите условия по договора как е записано. Възможно тази сума да отговаря на 100% от действителната стойност на автомобила към момента на събитието.
  Във всички случаи застрахователя трябва да ви даде писменото си решение и там ще видите мотивите му.
  Винаги сте в правото си да предявите претенцията си за преразглеждане на щетата.

 3. Радослав Петков

  Здравейте,
  През месец април (2021г) претърпях ПТП като невинен. Съставен бе двустранен протокол и щетата беше заведена в срок при застрахователя на виновния по Гражданска Отговорност. Направиха ми оглед и получих „Опис – заклюечение по щета №…“ от 13.04.2021г. Описани са претенциите и операция боядисване на двете задни бронии (горна и долна). Заявен е и допълнителен оглед. Долу на протокола е написан следния текст *Срокът за приключване на настоящата преписка започва да тече след представяне на последния необходим документ или след извършване на всички допълнителни огледи на МПС*

  Въпроси:
  1. Понеже минаха повече от 3 месеца, все пак има ли някакъв срок за насрочване на Допълнителен оглед?
  2. Сам ли трябва да заплатя ремонта до заплащане на щетата, или ремонта може да се извърши едва след изплащане на щетата от Застрахователя?

  Благодаря за отговорите!

 4. Здравейте,
  Съгласно Кодекса за застраховането обезщетението се изплаща до 15 работни дни след предоставяне на последния изискуем документ. Тъй като вие сте закарали автомобила в сервиз по ваш избор, съвета ми е да проверите, дали приемчиците на сервиза са уведомили застрахователя за необходимостта от втори оглед и да поискате от затсрахователя да отиде да отиде да го завърши. За съжаление няма срок, в който застрахователя да е длъжен да направи втория оглед. Имате 2 варианта: 1. Ако неописаните щети са минимални, можете да се откажете от тях, като го заявите писмено пред застрахователя и от този ден да започне да тече 15 дневния срок; 2. Да подадете жалба. За съжаление има някой компании, които са заложили по вътрешни правила срок за придвижване на жалбата 45 дни. Ако решите да го направите, всички застрахователи са длъжни да ви предоставят преддоговорната си информация, в която е записан реда, по който се подава жалба до тях и надзорния орган.
  Ремонта може да се извърши след като приключат огледите. Вие си го заплащате и си чакате обезщетението по банкова сметка.

 5. Гергана Донова

  Здравейте
  При удар от животно важи ли каското,като говорим за счупен калник,врата,фар и предна броня , благодаря

 6. Здравейте!
  По принцип ДА, но не посочвате никаква конкретика, освен увредените елементи. Тъй като посочените щети са значителни, някой застрахователи ще поискат документ от полицията. Други обстоятелства са, къде се е случило и как?

 7. Павел Николов

  Здравейте
  блъснах колата на паркинга във собственият ми двор трябва ли да се обадя на 112 за да ми признаят щетата?

 8. Здравейте!
  Не, но трябва да уведомете в срок застрахователя. Когато щетата е при маневра за паркиране има някой особености. Могат да ви откажат поради проявена небрежност, ако не сте застопорили гаражната врата или тази на двора ви и тя се е затворила от вятъра, опитвали сте се да паркирате върху бордюр или зелени площи, което е изключен риск. За да не ви откажат, е добре да си обявите мястото, като предназначено за паркиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.