Карго- Как да предпазим товарите си от кражби и загуби?

Карго засраховка

Обект на застраховане по тази застраховка са товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза.

Тази статия е част от нашата образователна кампания – НАУЧИ ВСИЧКО ВАЖНО ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ! ЗАЩИТИ СВОЯ ИНТЕРЕС И НАУЧИ ТЪНКОСТИТЕ НА ТАЗИ МАТЕРИЯ!

Практиката в България сочи, че при превоза на товари от кафе, алкохол, цигари, черна или бяла техника доста често се установяват липси при транспорта. Тези частични кражби не водят винаги до голяма загуба на собственика на товара. Обикновено се краде част от товара. Много големи са загубите при ПТП, особено когато товара е чуплив или при пожар. Затова е препоръчително за собствениците на стоки, които се превозват, да ги застраховат.

Застраховката Карго не е задължителна застраховка, но когато става въпрос за прево