пенсионен фонд
Тази статия е част от нашата образователна кампания за пенсионното осигуряване, която цели да Ви запознае с тази важна социална сфера.

Изтеглянето на средствата от пенсионните фондове става по различен начин, в зависимост от вида на пенсионния фонд.

Започваме с Универсален пенсионен фонд, който напомняме е задължителен за всички лица родени след 31.12.1959 г. Договорът за универсален фонд е между осигуреното лице и едно от лицензираните частни пенсионноосигурителни дружества. Вноската, която постъпва в този фонд е 5% от осигурителния доход, като 2,2% са за сметка на служителя и 2,8% за сметка на работодателя. Сумите се превеждат от осигурителя към НАП, а те превеждат 5% във фонда, който лицето е избрало. Средствата се натрупват и се олихвяват с постигната от пенсионното дружество доходност.

Случаите, в които могат да бъдат изтеглени средствата от фонда са следните:
 • пожизнена допълнителна месечна пенсия, когато лицето придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО (с пенсията от НОИ) или 5 години по-рано, при условие, че определената от пенсионното дружество пенсия е по-голяма от размера на минималната пенсия, платима от държавното обществено осигуряване;
 • еднократно може да бъдат изплатени до 50 % от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99% (с решение на ТЕЛК/НЕЛК);
 • еднократно или разсрочено се изплащат суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер на фонда.
Ако имате нужда от пари на заем за да покриете непредвидени разходи? Или имате два или повече кредита и искате да ги обедините? Намери най-евтиния и изгоден кредит за теб ТУК!

Следва Професионалният пенсионен фонд, който е задължителен за всички лица, упражняващи първа или втора категория труд. Вноската, която постъпва в този фонд е изцяло за сметка на работодателя и за упражняващите първа категория труд за 2017 г. е 12%, а за втора 7% от осигурителния доход. Пенсионерите от този фонд получават срочна пенсия и срока е до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност. С други думи, пенсията от този фонд покрива времето от по-ранното пенсиониране до възрастта на „нормалното пенсиониране“.

Осигурено лице може да получи сума от фонда при следните условия:
 • срочна професионална пенсия се придобива, когато лицето е работило 10 г. при условията на първа категория труд и възраст 10 години по-ниска от възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 2 от КСО;
 • срочна професионална пенсия се придобива също така, когато лицето е работило 15 г. при условията на първа и втора категория труд и възраст 5 години по-ниска от възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 2 от КСО;
 • еднократно могат да бъдат изплатени до 50 % от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 %, установена от ТЕЛК/НЕЛК;
 • еднократно или разсрочено се изплаща сумата на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер;
Следва Доброволният пенсионен фонд с лични вноски - това са договори, които всеки, който желае може да сключи с дадено пенсионно дружество и да се осигурява. Размерът на вноската в такъв фонд се избира от лицето и може да бъде месечна, тримесечна, годишна, еднократна. Няма задължение за плащане всеки месец, т.е. плащането може да бъде прекратено и съответно възобновено във всеки един момент, без да има никакви санкции за това.

Тегленето на средствата от този фонд се извършва по всяко време. Осигурения подава заявление за теглене, като посочва в него размера на сумата - част от нея или цялата включително и натрупаната доходност.

Когато са ползвани данъчни преференции за внесената сума или за част от нея и тегленето се извършва преди пенсиониране, данък в размер на 10% е дължим. В случай, че за сумата не са ползвани данъчни облекчения данък не се дължи, когато и да бъде изтеглена сумата.

Последния вид пенсионен фонд е Доброволен фонд за сметка на работодател. Това са договори, които се сключват от работодателите в полза на служителите. Работодателят решава по колко и кога да внася осигурителни вноски на своя служител.

Служителят може да получи натрупаната сума при пенсиониране или 5 години по-рано. Данък върху сумата не се дължи, когато и да я получи.

Осигуряването в Доброволен фонд е един от най-гъвкавите и неангажиращи варианти на лична инвестиция, като има допълнителни ползи като спестяване от данъци и печалба от доходност.

Статията бе подготвена за Вас с любезното съдействие на експертите на NN България.

Сподели този пост

Коментари (111)

 • Александър Димитров's picture

  Здравейте, Ще се пенсионирам в края на 2022 г. като първа категория, могали да изтегля парите от доброволен пенсионен фонд с вноски от работодателя сега (остават по-малко от 5 години)?

  Фев 13, 2019
 • Vladimir's picture

  Здравейте, не можете, защото първо - не е факт пенсионирането ви по първа категория, и второ - правилото за по-малко от 5 години преди навършване на възраст за пенсия се гледа спрямо стандартната възраст за пенсиониране (III-та категория)

  Фев 15, 2019
 • Атанас's picture

  Когато се теглят пари от ДПФ, към коя дата се определя стойността на един дял? Подадох искане за теглене от Алианц в края на 2018, между датата на искането и самата транзакция съм загубил няколко стотин лева. Не следва ли да се взема предвид стойността на дяла към датата на искането?

  Фев 25, 2019
 • Vladimir's picture

  Здравейте, винаги се взема към датата на превода, защото тогава фактически парите напускат сметката ви. Друг въпрос е, че би трябвало подобни преводи да се правят ежедневно, за да няма подобни случки....

  Фев 27, 2019
 • Анонимен's picture

  Здравейте остават ми 3 години до пенсия и ми казаха че мога да си изтегля парите които са ми събрани при вас.

  Мар 07, 2019
 • Vladimir's picture

  Здравейте, следва да се обърнете към вашето пенсионно дружество. Контакти на компаниите може да намерите в нашата секция "Фирми".

  Мар 08, 2019
 • Руми Димитрова's picture

  Здравейте, Искам да си изтегля пенсионните,които съм плащала в Швейцария,но нямам никаква представа,как мога да го направя! Предварително Ви благодаря,ако ми помогнете със съвет от къде мога да ги изтегля!

  Мар 12, 2019
 • Vladimir's picture

  Здравейте, отидете за консултация в НОИ.

  Мар 18, 2019
 • Данаил's picture

  Здравейте,имам братовчед който е с констатирана диагноза силикона на белите дробове, има ТЕЛК решение с 80 процента не трудоспособност все още не получава инвалидна пенсия.Има ли право на втора пенсия.Пенсията за инвалидност ще му бъде отпусната през юни

  Мар 15, 2019
 • Vladimir's picture

  Здравейте, на база казаното от вас - има право. Вземете всички документи и ТЕЛК решението и отидете до неговия пенсионен фонд.

  Мар 18, 2019
 • иван йорданов's picture

  Здравейте,пенсионирах се наскоро с 1ва категория по чл.69 от КСО,излезе ми разпореждане с последния размер на отпуснатата пенсия.Какво да направя за да ми се превеждат суми от фондовете които съм осигуряван,същите са ми са превеждани към НАП.

  Мар 30, 2019
 • Vladimir's picture

  Здравейте, отидете във вашия пенсионен фонд. Ако не знаете кой е фонда - попитайте в НОИ.

  Апр 01, 2019
 • Наталия's picture

  Здравейте ,мога ли да разбера към кой втори пенсионен фонд е починал близък.

  Апр 22, 2019
 • Vladimir's picture

  Здравейте, наследниците на починалото лице могат да проверят в НОИ.

  Апр 25, 2019
 • Петя's picture

  Здравейте, 12 години работих в компания и съм си плащала допълнително осигуряване към Съгласие. сега съм безработна. Трябва ли ми някакъв документ от там или когато стане време за пенсия, това ще си ми излезе по ЕГН? Сега съм за 36 години.

  Апр 30, 2019
 • Vladimir's picture

  Не, не ви трябва документ. Ако се притеснявате - отидете до Съгласие и си изкарайте извлечение от сметката.

  Май 02, 2019
 • Анонимен's picture

  Добър ден. Трайно безработен съм от 8 месеца без изглед скоро да ме наемат. Положението е доста зле тъй като майка ми също разчита на мен. Въпроса ми е, възможно ли е да изтегля част от пенсионните ми осигуровки сега и ако отговора е да, как?

  Май 04, 2019
 • Vladimir's picture

  Здравейте, не е възможно.

  Май 07, 2019
 • Борислав's picture

  Искам да попитам,как могат да се изтеглят средствата от ДПФ при положение,че работодателя ги е прекъснал,и може ли преди пенсиониране да стане това?

  Май 10, 2019
 • Vladimir's picture

  Може да ги изтеглите до 5 години преди пенсиониране.

  Май 14, 2019
 • Борислава's picture

  На 43 години съм.Мога ли да изтегля средствата от второто пенсионно?

  Май 18, 2019
 • Vladimir's picture

  Не, не е възможно - прочетете статията

  Май 22, 2019
 • Цветан Йорданов Цветанов's picture

  Трябва да се пенсионирам юли.м.2021.г.по2 категория може ли да си изтегля по рано доброволния фонд

  Май 19, 2019
 • Vladimir's picture

  Ако имате доброволен фонд - може да го изтеглите. Прочетете статията

  Май 22, 2019
 • Иваничка Симеонова's picture

  Здравейте, имам телк с 50% и ми предстои да се пенсионирам, прехвърлих си ДЗПО към НОИ, ще получавам ли добавка към пенсията си от ДЗПО? Ще съм благодарна ако ми отговорите.

  Май 21, 2019
 • Vladimir's picture

  Здравейте, ако сте прехвърлили средствата си към НОИ, няма как да получите добавка от ДЗПО. За размера на пенсията ви от НОИ - се обърнете към НОИ.

  Май 22, 2019
 • Павлина Кирилова's picture

  Здравейте! През 2020г ще придобия право на по-ранно пенсиониране за учители и ще получавам пенсия от учителския пенсионен фонд до навършване на годините необходими за " нормалното пенсиониране". От кога ще започна да получавам втора пенсия от универсален пенсионен фонд към ,който се осигурявам? От датата на ранното пенсиониране или от датата на нормалното пенсиониране? Благодаря! YmiB2R

  Май 28, 2019
 • Vladimir's picture

  Здравейте, от датата на нормалното пенсиониране.

  Май 29, 2019
 • Галина's picture

  Мога ли да изтегля парите си от Универсален пенсионен фонд,без да съм навършила възрастта за пенсиониране?

  Май 30, 2019
 • Vladimir's picture

  Не, прочетете текста

  Май 31, 2019
 • Светослав's picture

  Когато живея и работя в страна на евро съюза, мога ли да си изтегля натрупаните средства. От 2008г. съм извън страната.

  Май 30, 2019
 • Vladimir's picture

  Не, няма връзка къде работите.

  Май 31, 2019
 • Йордан Йорданов's picture

  Имам натрупана сума от 800 лева, мога ли да я изтегля цялата, на 46год. съм но имам 100% загубена работоспособност и решение на ТЕЛК.

  Юни 01, 2019
 • Vladimir's picture

  Eднократно може да бъдат изплатени до 50 % от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99% (с решение на ТЕЛК/НЕЛК)

  Юни 03, 2019
 • Йордан Йорданов's picture

  Здравейте Благодаря за отговора, а какво ще стане с остатъка от 400 лева във фонда?

  Юни 03, 2019
 • Vladimir's picture

  Ще го получите при навършване на стандартната възраст за пенсиониране.

  Юни 04, 2019
 • Mitko's picture

  Здравейте с 80 % инвалидност съм мога ли да получавам нещо от пенсионният фонд

  Юни 03, 2019
 • Vladimir's picture

  Обърнете се към вашия пенсионен фонд, за да проверите конкретно за вас каква е ситуацията.

  Юни 04, 2019
 • Лилия Дачева 's picture

  Здравейте. Остават ми около 8 години до пенсия. Мога ли да тегля от Универсалния пенсионен фонд.

  Юни 04, 2019
 • Vladimir's picture

  Моля прочетете статията.

  Юни 04, 2019
 • Марияна Йовчева 's picture

  Искам да попитам , остават ми две години до възрастта ми на пенсиониране, имам ли право да тегля пари от моя личен пенсионен фонд ? Благодаря !

  Юни 06, 2019
 • Vladimir's picture

  Здравейте, в статията е описано какъв е редът за изплащане на пенсии. Следва да се свържете с вашата пенсионна компания.

  Юни 07, 2019
 • Славка Иванова's picture

  Здравейте, моля да ми кажете при решение на ТЕЛК 91% инвалидност имам ли право да изтегля средства от УПФ и от ДПФ, като средствата в ДПФ са от вноски от работодател. На 50 години съм. Благодаря.

  Юни 16, 2019
 • Vladimir's picture

  Би трябвало да имате. Обадете се на вашето пенсионно дружество.

  Юни 17, 2019
 • Милен's picture

  Здравейте, Вярна ли е информацията, която ми дадоха от ТЕЛК комисията, че мога да пожелая при формиране на инвалидната ми пенсия средствата натрупани при допълнителното ми пенсионно осигуряване да бъдат прехвърлени в НОИ и така да се увеличи размера на инвалидната ми пенсия? И ако това бъде направено, средствата, които от тук насетне ще внасям като допълнително пенсионно осигуряване къде отиват? Прочетох в статията, че опцията е еднократно изтегляне на половината сума, но не ми е съвсем ясно. Благодаря за отделеното време.

  Юли 31, 2019
 • Vladimir's picture

  Проветете в НОИ каква ще бъде вашата пенсия във двата варианта, преди да дарите на държавата вашите спестявания. Ако се прехвърлите в НОИ, парите ви отиват в държавата и занапред.

  Авг 04, 2019
 • Анонимен's picture

  Баща ми работеше в чужбина, но се пенсионира в България. Почина преди да може да се възползва от добавката към пенсията му, която му се полагаше от чужбина. Сега дали аз като наследница мога да претендирам за тези пари.

  Авг 05, 2019
 • Vladimir's picture

  Потърсете съдействие в НОИ, или намерете контакти на съответния чуждестранна пенсионна институция

  Авг 06, 2019
 • Юлия's picture

  Здравейте, дъщеря ми има малка сума в универсален пенсионен фонд, но живее и работи в чужбина, като няма намерение да се връща в България. Далече е от пенсионна възраст, а тази сума ще се стопи от такси дотогава. Може ли тази сума още сега да се прехвърли към фонда й в чужбина?

  Авг 23, 2019
 • Vladimir's picture

  Здравейте, нека дъщеря ви адресира въпроса към съответните пенсионни институции в съответната държава.

  Авг 26, 2019

Pages

Остави коментар

Image CAPTCHA
Използвайте символи на латиница, от значение са големите и малките букви.


ProfiCredit banner

Наръчник с безценни съвети за пенсионното осигуряване