Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Кога мога да тегля парите си от пенсионните фондове?

Кога мога да тегля парите си от пенсионните фондове?

пенсионен фонд

Възможностите за изтегляне на средства от индивидуалната партида са различни за универсален, професионален или доброволен фонд. Следващите редове са свързани с това как може да използвате средствата, натрупани по вашите партиди.

Тази статия е част от нашата образователна кампания за пенсионното осигуряване, която цели да ви запознае с тази важна социална сфера.

Изтеглянето на средствата от пенсионните фондове става по различен начин, в зависимост от вида на пенсионния фонд.

Започваме с Универсален пенсионен фонд, който напомняме е задължителен за всички лица родени след 31.12.1959 г. Договорът за универсален фонд е между осигуреното лице и едно от лицензираните частни пенсионноосигурителни дружества. Вноската, която постъпва в този фонд е 5% от осигурителния доход, като 2,2% са за сметка на служителя и 2,8% за сметка на работодателя. Сумите се превеждат от осигурителя към НАП, а те превеждат 5% във фонда, който лицето е избрало. Средствата се натрупват и се олихвяват с постигната от пенсионното дружество доходност.

Случаите, в които може да правите теглене от универсален пенсионен фонд са следните:

 • пожизнена пенсия за старост – могат да я получат родените след 1 януари 1960 г., които имат достатъчно средства в личните си партиди, за да им бъде отпусната поне 15% от размера на минималната пенсия за съответната година.
  За пожизнената пенсия има два варианта – с гарантиран период на изплащане или сумата да бъде разсрочена за определен брой години. Периодът на гарантирано изплащане на пенсията може да бъде от 2 до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице. При разсроченото плащане срокът и размерът на пожизнената пенсия се избира от осигуреното лице.;
 • еднократно изплащане – средствата могат  да бъдат изплатени на лицето еднократно, когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия, включително след допълването до гарантирания размер;
 • разсрочено изплащане – разсроченото изплащане на сумата за определен брой години е за осигурените лица , чиито партиди не са достатъчно големи, за да получат пожизнена, но надхвърлят три пъти размера на минималната пенсия.

Към момента законът урежда единствено допълнителна пожизнена пенсия за старост от универсален фонд (освен при наследяване и загуба на трудоспособност). Когато размерът на натрупаните средства позволяват пенсия под 20 на сто от социалната пенсия за старост, сумата може да се изплаща на пенсионера еднократно или разсрочено.

Следва Професионалният пенсионен фонд, който е задължителен за всички лица, упражняващи първа или втора категория труд. Вноската, която постъпва в този фонд е изцяло за сметка на работодателя и за упражняващите първа категория труд е 12%, а за втора 7% от осигурителния доход. Пенсионерите от този фонд получават срочна пенсия и срока е до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност. С други думи, пенсията от този фонд покрива времето от по-ранното пенсиониране до възрастта на „нормалното пенсиониране“.

Осигурено лице може да получи сума от професионален пенсионен фонд при следните условия:

 • придобива се право на срочна пенсия за старост при ранно пенсиониране съгласно чл. 69б на КСО;
 • еднократно или разсрочено могат да бъдат изплатени до 50 % от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 %, установена от ТЕЛК/НЕЛК;
 • еднократно или разсрочено се изплаща сумата на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер;

 

Следва Доброволният пенсионен фонд с лични вноски – това са договори, които всеки, който желае може да сключи с дадено пенсионно дружество и да се осигурява. Размерът на вноската в такъв фонд се избира от лицето и може да бъде месечна, тримесечна, годишна, еднократна. Няма задължение за плащане всеки месец, т.е. плащането може да бъде прекратено и съответно възобновено във всеки един момент, без да има никакви санкции за това.

Тегленето на средствата от този фонд се извършва по всяко време. Осигурения подава заявление за теглене, като посочва в него размера на сумата – част от нея или цялата включително и натрупаната доходност.

Вноските от работодател в размер до 60 лв. на месец на служител се признават за разход за дейността, при условие че към момента на тяхното превеждане работодателят не дължи данъчни плащания и плащания към държавното обществено осигуряване. Вноските от работодател над 60 лв., се признават за разход, като сумата над 60 лв. съгласно ЗКПО се облага с 10% с данък върху разходите.

Последния вид пенсионен фонд е Доброволен фонд за сметка на работодател. Това са договори, които се сключват от работодателите в полза на служителите. Работодателят решава по колко и кога да внася осигурителни вноски на своя служител.

Служителят може да получи натрупаната сума при пенсиониране или 5 години по-рано. Данък върху сумата не се дължи, когато и да я получи.

Осигуряването в Доброволен фонд е един от най-гъвкавите и неангажиращи варианти на лична инвестиция, като има допълнителни ползи като спестяване от данъци и печалба от доходност.

Сравнете условията на всички пенсионни фондове в България.

1 коментар за “Кога мога да тегля парите си от пенсионните фондове?”

 1. Здравейте,
  каква е възможността да се изплатят средствата по личната партида наведнъж или на части. Ако има достатъчно средства за пожизнена пенсия, имам ли възможност да откажа този вариант, защото пренебрежително малък размер е, особено с нарастващата сега инфлация, а и срока за изплащане е дълъг.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *