Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Колко струват бързите кредити? Какви такси и лихви утежняват кредита ни? Какво означава ГПР и как можем сами да го изчислим?

Колко струват бързите кредити? Какви такси и лихви утежняват кредита ни? Какво означава ГПР и как можем сами да го изчислим?

Колко  струват бързите кредити?

Всички знаем, че различните кредити са оскъпени с различни лихви. Как бихме могли да се ориентираме в морето от информация кой точно кредит е най-изгодният за нас?

Tази статия е част от нашата образователна кампания Бързите кредити – отговори на важните въпроси.

Бързите кредити са познати на повечето хора в България. Напоследък най-често са търсени за ремонти и почивки. Различните компании предлагат различни оферти, някои правят промоции и томболи, раздават награди на лоялните си клиенти. Но дали знаем колко наистина ни струва тази, много търсена напоследък, услуга.

Всички знаем, че различните кредити са оскъпени с различни лихви. Как бихме могли да се ориентираме в морето от информация кой точно кредит е най-изгодният за нас?

Все по-често се говори за това, че клиентите трябва да са запознати с всички условия по кредита, преди да пристъпят към тегленето му. Все повече се говори за лихва, ГПР и такси по кредита. Как да разбере дали това, което пише на сайта на банката или фирмата за бързи кредити, или върху рекламната брошура в пощенската му кутия, е крайната цена която ще плати? Тъй като една от целите на Izbiram.bg е да Ви помогне да вземете информирано решение, днес ще Ви кажем основните неща, които трябва да знаете за лихвите и таксите по кредитите

На първо място са таксите, които заплащаме на кредитора, за това, че изполваме парите му.

Лихва
Лихвата е процент върху размера на отпуснатата сума по кредита и е възнаграждението, което длъжникът трябва да заплати на кредитора заради това, че ползва парите му. Лихвата може да бъде изчислена на годишна, месечна или дневна база, в зависимост от продължителността на бързия кредит. Лихвата покрива разхода на кредитора за откриване и управление на Вашата сметка, както и евентуални бъдещи загуби при неплащане на кредита. След промените в Закона за потребителския кредит, лихвата при бързите кредити е малка част от оскъпяването му. Но много често фирмите рекламират именно промоционална лихва. Не се подвеждайте! Попитайте за крайната цена на кредита!

Административни такси
Те неизменно присъстват при изчисляване цената на кредита, тъй като с тях се покриват разходи за оценка на кредитоспособността, планиране, подготовка и отпускане на кредита. Тук влизат: такса за разглеждане на документите, такса за усвояване на кредита, такса за управление на кредита. Таксите могат да бъдат различни при различните фирми.

Годишен процент на разходите ( ГПР)
Често това понятие се бърка с лихва по кредита. ГПР включва в себе си лихвата и административните такси. Но това далеч не е крайната цена на кредита!

ГПР е абревиатурата на Годишен процент на разходите. Този показател позволява лесно да сравним и оценим кредитите с различни други параметри. ГПР ни показва какъв е годишният разход по кредита-/всички лихви и такси/, изразен като годишен процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит.

Годишният процент на разходите по кредита показва действителното оскъпяване на Вашия кредит.

Изчисляването на ГПР по кредита се извършва при допускането, че договорът за кредит ще остане в сила за срока, за който е бил сключен, и кредиторът и потребителят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по него.

Годишният процент на разходите винаги е по-висок от договорената лихва, която се предлага по даден кредит и затова обикновено банките рекламират лихвения процент, а не този показател. Винаги сравнявайте ГПР на заеми с еднакви условия – еднакви сума, валута и срок на погасяване, без гратисен период и др. Така ще получите първоначална представа коя оферта е най-добрата, преди да изберете най-подходящия вариант за погасителен план и месечни вноски.

Такси за допълнителна услуга
Таксата за допълнителната услуга е отделно от ГПР и е разпределена във вноските. В зависимост коя е фирмата и какъв вид е таксата, може да разберете цената й още при първоначалното запитване за кредит или след одобрението му.

Неустойка за неспазена клауза от договора
Тя се начислява, ако фирмата за бързи кредити е поставила условие след усвояване, като един или двама гаранти физически лица или банкова гаранция, а Вие не сте изпълнили условието в срок. Размерът на неустойката зависи от отпуснатата сума и срока на договора и е разпределена във вноските.

Всички лихви и такси споменати до тук оформят крайната цена, която ще заплатите по кредита, ако изплащате навреме вноските си, т.е. без забави или просрочия.

Друг вид такси са т.нaр. „наказателни такси”. Те възникват, ако изпаднете в просрочие, забава на вноската. В тези случай законът казва, че длъжника дължи обезщетение за настъпилите закъснителни вреди. Наказателните такси се описват от кредитора в договора и се дължат неизменно. Тези такси се начисляват, за да може кредиторът да покрие разходите възникнали във връзка със събиране на задължението. Това може да са: писма, телефонни разговори, посещение в дома и/или на работното място, прехвърляне на задължението към фирма за събиране на вземания и т.н. Освен това, за всеки ден забава, се дължи законовата лихва. Годишният й размер е равен на основния лихвен процент, обявен от БНБ, плюс 10 процента.. Размерът на всички дължими суми при възникнало просрочие трябва да са описани в договора за кредит! Прочетете го внимателно преди да подпишете!

Последната такса, която ще споменем, е таксата за предсрочно погасяване на кредита. Нейният размер е фиксиран в „Закона за потребителския кредит“ и е в зависимост от оставащия срок до края на договора. Ако той е по-малко от една година таксата е до 0,5% от оставащата сума по кредита, а за кредити с оставащ срок над една година е до 1%.

Това е всичко, което трябва да знаете за лихвите и таксите при тегленето на кредит. От тук нататък може да пристъпите към действие. За Ваше улеснение може да попълните Кредитния калкулатор на Izbiram.bg и да сравните бързо и лесно условията на фирмите за бързи кредити, според избраните от Вас сума и срок. И добре да огледате съотношението си приходи-разходи, за да прецените имате ли свободни средства, с които да покривате допълнителните разходи по кредитиране. След това не забравяйте да попитате кредитора за размера на всяка лихва и такса, споменати от нас, за да вземете информирано решение!

Прочетете още за кампанията: Защо да предпочетем бързите кредити пред познатите ни банкови потребителски кредити?

Тази статия стигна до вас със съдействието на експертите от МиниЗаем.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *