Тук можете да сравните условията на банковите кредити, на база срок, валута, вид на кредита и обезпечение. Сравняват се стандартни потребителски кредити и жилищни кредити в лева и евро. Не се сравняват кредити за пенсионери, както и кредити за обединяване на задълженията. В резултат ще видите общата сума, която трябва да върнете за целия срок на кредита, годишния лихвен процент, дължимите такси и застраховки, както и допълнителните условия по избрания от Вас кредит.

Оферти за потребителски кредити

КАЛКУЛАТОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ: