изпращането на извлеченията

NN - Животозастраховане

0 / 5. Оценили: 0

Оцени първи

NN Животозастраховане е част от NN Group (www.nnbulgaria.com) – компания за застраховане и управление на активи с 15 милиона клиенти в редица европейски страни и Япония. С повече от 11 500 служители групата предоставя пенсионно осигуряване, застраховане, управление на активи и банкиране. NN Group е публична компания, регистрирана на фондовата борса Euronext в Амстердам, и акциите й са част от основния борсов индекс AEX 25 на най-големите холандски компании.

В България NN Животозастраховане и NN Пенсионно осигуряване помагат на над 400 хиляди индивидуални клиенти да планират финансовото си бъдеще, както и на над 300 корпоративни клиенти да осъществяват програми за мотивиране и ангажиране на служителите си. NN се стреми да предоставя финансови решения и да консултира своите клиенти за управлението на личните им финанси в пет области: пенсионно, инвестиционно, застрахователно, данъчно и наследствено планиране.

NN Животозастраховане предлага спестовни, рискови, инвестиционни застраховки Живот, защита при злополука, финансова помощ при широк кръг от рискове, свързани със здравето и неговото подобряване, както и множество допълнителни възможности за защита, които адаптират продуктите към специфичните изисквания на клиента.

С офиси в най-големите български градове, с финансови консултанти в почти всички населени места на страната, и чрез Центъра си за контакт с клиенти на безплатен телефон: 0800 11 464, компанията се стреми да предоставя качествено и професионално обслужване.

Офисите на „NN – Животозастраховане“ можете да намерите тук.

Контакти:
0800 11 464
client.service@nnbulgaria.com
Работно време:
Понеделник – Петък :
08:30 ч.- 17:30 ч.


Допълнителна информация:

  • Клиентите на „NN Пенсионно осигуряване“ и/или „NN Животозастраховане“, които ползват поне два продукта, предлагани от тези две компании (изключение правят клиентите, осигурени едновременно в NN Универсален пенсионен фонд и NN Професионален пенсионен фонд) се включват в програмата “Orange club”, която им предоставя възможност да закупуват стоки и услуги в търговски обекти при преференциални цени.
  • Настоящите клиенти на дружеството могат да следят движението на средствата по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За целта е необходимо да посетят офис на дружеството, където да попълнят искане за достъп до електронните услуги, предоставяни от Компанията.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.