ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД

0 / 5. Оценили: 0

Оцени първи

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД (www.grawe.bg) е българско застрахователно дружество, притежаващо лиценз за застрахователна дейност от 15.06.2000г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис III, №1, ет.5. Едноличен собственик на капитала на компанията е концернът GRAWE Insurance Group, основан през 1828 година в Грац, Австрия.

Офисите на ГРАВЕ България можете да видите тук

ГРАВЕ България предлага на своите клиенти животозастрахователни и няколко видове общозастрахователни продукти, между които:

• Домашно имущество

Сравнете условията по застраховка „Домашно имущество”.

• Застраховка на малък и среден бизнес

• Класическа застраховка Живот – Основната програма GRAWE Life се състои от следните покрития:
1. Застраховка „Живот“ със спестовен характер с изплащане на пълната застрахователна сума в случай на доживяване срока на застраховкатa или смърт;
2. Допълнителна застраховка за освобождаване от плащане на премии по застраховка „Живот“ до края на срока й в случай на трайно загубена или намалена работоспособност в размер на или над 50 %, настъпила вследствие на злополука.


• Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд с текущо или еднократно плащане на премии, предлагаща следната застрахователна защита:
1.Доживяване от застрахованото лице на срока на Програмата;
2.Смърт на застрахованото лице през срока на Програмата.
Допълнителен пакет „Злополука“


• Застраховка живот на детето (застраховано лице 1) и се състои от:
1.Спестовна застраховка „Живот“ с валутна клауза и с изплащане на пълната застрахователна сума в случай на доживяване срока на застраховката или възстановяване на платените премии в случай на смърт през срока на застраховката – ERB1
2.Допълнителна застраховка Злополука с изплащане на пълната застрахователна сума при трайно загубена или намалена работоспособност в размер на или над 50 %, настъпила вследствие на злополука – UI50Z.
Програмата GRAWE Start може да бъде сключена за дете на възраст от 0 до 14 години, като крайната му възраст при изтичане на срока трябва да е между 18 и 25 години.


Прочетете интересни новини и полезни съвети.