Продължете към съдържанието
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД

3.5 / 5. Оценили: 2

Оцени първи

За компанията

„Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД е част от семейството на Алианц Груп. Дружеството предлага допълнително доброволно пенсионно осигуряване от 1994 година. Регистрирано е като самостоятелно юридическо лице с решение на Софийски градски съд по ф.д. №1161/1996, със седалище и адрес на управление в гр. София, община Красно село, бул. „Цар Борис III“ № 19Б. Пререгистрирано е по Закона за търговския регистър и вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: 121050885.

Дружеството притежава лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване № 5 от 21.09.2000 г.

Броят на осигурените лица към 31.12.2020 г. (по данни на КФН) в пенсионните фондове управлявани от компанията е 1 046 742.

Сравнете условията на пенсионните дружества.

Как да се свържете с ПОД „Алианц България“ АД?

Офиси: Ако искате да се свържете с компанията, може да посетите най-близкия до Вас офис.

Работно време – офиси: няма информация;

Офиси с удължено работно време: няма информация;

Адрес (Централен офис): 1612, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 19 Б;

Телефон за връзка с ПОД „Алианц България“ АД : 0 700 13 014;

Предлагани продукти на ПОД „Алианц България“ АД:

Универсален пенсионен фонд:  „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“ е регистриран от Софийски градски съд по фирмено дело № 1913/2001, ЕИК 130477720, код в НАП: 052, Решение № 346-УПФ/25.08.2003г

Професионален пенсионен фонд: „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“ е регистриран от Софийски градски съд по фирмено дело № 14146/2000 година, ЕИК 130430119, код в НАП: 051, Решение на КФН № 345-ППФ/25.08.2003г.

Доброволен пенсионен фонд: При Доброволен пенсионен фонд Алианц правите своите осигурителни вноски месечно, на тримесечие, на половин година или годишно. Възможно е също и внасянето на по-голяма еднократна сума. „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ е регистриран от Софийски градски съд по фирмено дело № 12458/2000 година, ЕИК 130401021, код в НАП: 053, Решение на КФН № 344-ДПФ/25.08.2003г.

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми: Дава възможност на предприятието осигурител да превърне доброволното пенсионно осигуряване в инструмент на своята кадрова политика. „Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България“ е регистриран от Софийски градски съд по фирмено дело № 7573/2007 година, ЕИК 175307548, Решение на КФН № 601-ДПФПС/27.04.2007г.

Допълнителна информация:

Настоящите клиенти на дружеството могат да следят движението на средствата по индивидуалната си партида и съответно натрупаните в нея средства. За целта е необходимо да посетят офис на дружеството, където да попълнят искане за достъп до електронните услуги, предоставяни от Компанията.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.