Продължете към съдържанието
Начало » Новини » ЧАСТ 2 от нашето независимо проучване: Предоставят ли компаниите от сектора „Бързи кредити” пълноценна информация и допълнителни услуги на своите уеб сайтове?

ЧАСТ 2 от нашето независимо проучване: Предоставят ли компаниите от сектора „Бързи кредити” пълноценна информация и допълнителни услуги на своите уеб сайтове?

пълноценна информация и допълнителни услуги на своите уеб сайтове

Ето какво откриваме на сайтовете на родните компании, предлагащи Бързи кредити и до колко информацията е ясна и точна

Мисията на Izbiram.bg е подпомагането на потребителите на финансови услуги, с основна цел бързото и лесно сравнение, анализиране и избор на най-подходящата за тях финансова услуга, сред предлаганите от институциите в България. Izbiram.bg постоянно разглежда различните продукти на финансовите компании, като набляга на следните техни характеристики – цена, условия, удобство, бързина и качество на обслужването.

В сектора на бързите кредити вече проведохме две проучвания:

 1. Бързи ли са наистина бързите кредити в България и къде може най-бързо да получите пари?
 2. Подготвени ли са компаниите от сектора на „Бързите кредити“ за съвременно дигитално обслужване на своите клиенти? – Част I – „Лекота на ползване на уеб сайта на компаниите“

Сега ви представяме резултатите от наше ново проучване, чиято цел е да провери дали на уеб сайтовете на компаниите от сектора е налична пълната информация за клиентите, включително пълния размер на всички лихви, такси, неустойки и други разходи, както и дали клиентите могат да достъпват допълнителни услуги, освен кандидатстване за кредит и обща информация.

В проучването взеха участие най-известните компании в тази сфера, а въпросите, които засягаме са:

 • Ясно ли са описани на сайта и какви са всички допълнителни такси и услуги, като поръчители, гаранции и др.?
 • Лесно откриваеми ли са на сайта разходите за допълнителни услуги, такси, гаранции и неустойки, или се появяват едва след кандидатстване?
 • Предлагат ли фирмите допълнителни услуги на своя сайт в помощ на своите клиенти или се фокусират само върху сключването на кредити?


Както вече ви разказахме в нашата статия „ВНИМАНИЕ! Вижте как никога да не останете разочаровани при тегленето на бърз кредит!“ трябва да имате предвид, че всяка фирма за бързи кредити има лихва (ГПР), която е ограничена по закон до около 50%, но също така ВСЯКА ФИРМА има допълнителни такси или услуги (за банкова гаранция или поръчители, за бързо одобряване на кредита, за посещения у дома или други), които в 90% от случаите се използват от клиентите! Тези допълнителни такси са съвсем нормални за бизнеса, тъй като всеки иска да получи кредит бързо и без поръчители, но ние държим да се виждат ясно и прозрачно на всеки уеб сайт!

Ето какво откриваме на сайтовете на родните компании, предлагащи Бързи кредити и до колко информацията е ясна и точна:

Предоставят ли компаниите от сектора „Бързи кредити” пълноценна информация и допълнителни услуги на своите уеб сайтове?

Мини заем:

 • Изисквания за поръчители/гаранция или други допълнителни услуги: Клиентът има възможност да предостави двама гаранти или банкова гаранция и да получи кредит с най-ниска за компанията лихва. В противен случай се заплаща неустойка, която се начислява към месечните вноски.
 • Прозрачност на размерите на таксите / неустойките / допълнителните услуги на сайта: НЕ, размерът на неустойката се вижда едва след кандидатстване.
 • Други предлагани услуги на сайта:
  • Проверка на остатъчната сума по кредита;
  • Удължаване на срока на кредита;
  • Предсрочно погасяване на кредита;
  • Програма за лоялни клиенти.

Вива Кредит:

 • Изисквания за поръчители/гаранция или други допълнителни услуги: Клиентът има възможност да предостави гарант или банкова гаранция и да получи кредит с най-ниска за компанията лихва. В противен случай се заплаща такса, която се начислява към месечните вноски. Също така се заплаща допълнителна такса за експресно разглеждане на заявката за кредит.
 • Прозрачност на размерите на таксите / неустойките / допълнителните услуги на сайта: ДА, още на начална страница клиентът вижда какви такси ще заплаща, както и техния размер.
 • Други предлагани услуги на сайта:
  • Проверка на остатъчната сума по кредита;

Креди Хелп:

 • Изисквания за поръчители/гаранция или други допълнителни услуги: Клиентът има възможност да предостави гарант и да получи кредит с най-ниска за компанията лихва. В противен случай се заплаща неустойка, която се начислява към месечните вноски.
 • Прозрачност на размерите на таксите / неустойките / допълнителните услуги на сайта: ДА, информацията е описана в СЕФ – Стандартен Европейски Формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити.
 • Други предлагани услуги на сайта:
  • Проверка на остатъчната сума по кредита;
  • Удължаване на срока на кредита;
  • Предсрочно погасяване на кредита;
  • Заплащане на сметките на Мтел клиенти.

Нет Кредит:

 • Изисквания за поръчители/гаранция или други допълнителни услуги: НЕ, допълнителните такси и неустойки не са описани преди кандидатстване.
 • Прозрачност на размерите на таксите / неустойките / допълнителните услуги на сайта: НЕ, информацията за размера на неустойката се появява едва след кандидатстване.
 • Други предлагани услуги на сайта:
  • НЕ;

– Фератум:

 • Изисквания за поръчители/гаранция или други допълнителни услуги: Клиентът има възможност да предостави гарант и да получи кредит с най-ниска за компанията лихва. При невъзможност да се осигури такъв, се предоставя гаранция от партньор на Фератум, която съответно добавя допълнителна сума, разпределена в месечните вноски.
 • Прозрачност на размерите на таксите / неустойките / допълнителните услуги на сайта: ДА, информацията за предоставянето на гаранция и поръчител е описано ясно в секцията Въпроси и Отговори, а конкретната сума, с която се увеличава вноската става ясна преди кандидатстване.
 • Други предлагани услуги на сайта:
  • Проверка на остатъчната сума по кредита;
  • Удължаване на срока на кредита;
  • Всеки клиент може да изтегли удостоверение за липса и/ли наличие на задължение със стандартен текст напълно безплатно от клиентския си профил

Кеш кредит:

 • Изисквания за поръчители/гаранция или други допълнителни услуги: Клиентът има възможност да предостави двама гаранти или банкова гаранция и да получи кредит с най-ниска за компанията лихва. В случай, че не успее, компанията осигурява гаранцията, а клиентът трябва да заплати такса за обезпечение от дружество гарант
 • Прозрачност на размерите на таксите / неустойките / допълнителните услуги на сайта: ДА, след регистрация в сайта, клиентите ясно виждат размера на таксата за гаранция.
 • Други предлагани услуги на сайта:
  • Програма за лоялни клиенти: компанията предлага на своите клиенти индивидуални по-добри условия в зависимост от нивото на лоялност. С всеки следващ кредит и навреме погасена вноска клиентите изкачват нивата на лоялност и получават по-големи отстъпки от следващи кредити и повече точки за подаръци.
  • Възможност за заплащане на вноски или погасяване на кредита с дебитна или кредитна карта директно на сайта
  • Проверка на остатъчната сума по кредита
  • Програма „Доведи приятел“ – Бонусите варират спрямо броя доведени и одобрени нови клиенти.
  • Рефинансиране на кредит – Клиенти, които отговарят на условията за рефинанс може да заявят такъв директно през интернет страницата. Рефинанс може да бъде заявен както в сайта, така и в останалите дигитални канали (Facebook & Viber).

Кредисимо:

 • Изисквания за поръчители/гаранция или други допълнителни услуги: Опцията „Гарантирано до минути” позволява на клиента да получи бързо одобрение на кредита, при заплащане на определена сума за осигуряване на гаранция от друга Компания.
 • Прозрачност на размерите на таксите / неустойките / допълнителните услуги на сайта: НЕ, информацията за размера на таксата за бързо разглеждане на документите се получава на електронна поща едва след кандидатстване. Това е така, защото всяко заявление се разглежда индивидуално и при изготвяне на погасителния план се взимат предвид редица фактори от историята на клиента с компанията – брой взети кредити, има или не просрочия на вноските си и др.
 • Други предлагани услуги на сайта:
  • Програма за лоялни клиенти.
  • Възможност за заплащане на вноски или погасяване на кредита с дебитна или кредитна карта директно на сайта, посредством виртуален POS терминал.
  • Възможност за заплащане на вноски или погасяване на кредита с BITCOIN директно на сайта.

Вивус:

 • Изисквания за поръчители/гаранция или други допълнителни услуги: Клиентът може да заплати такса бързо разглеждане, ако иска заявката му да бъде обработена до минути.
 • Прозрачност на размерите на таксите / неустойките / допълнителните услуги на сайта: ДА, цялата информация за сумите, таксите и сроковете е описана още в началната страница.
 • Други предлагани услуги на сайта:
  • Клиентите могат да проверяват оставащото задължение в личния си профил в сайта.
  • Удължаване на срока на кредита;
  • Kлиентите имат и опция да кандидатстват за допълнителна сума чрез профила си, ако не са усвоили целия си кредитен лимит (т.е. ако лимитът на клиента е 1000 лв., той е изтеглил 300 лв. – до падежа си има възможност да изтегли още 700 лв.).

Креди Нет:

 • Изисквания за поръчители/гаранция или други допълнителни услуги: За отпускането на кредит компанията не изисква поръчители или обезпечение. Клиентът заплаща единствено административна такса за оценка на риска. Тя се приспада веднага от сумата за получаване. Какво включва административната такса клиентите могат да разберат в секцията „Често задавани въпроси“. Също така клиентът може да закупи пакет „Разглеждане до минути и допълнителни услуги“. Пълното описание на пакета „Разглеждане до минути и допълнителни услуги“ се вижда във формата за кандидатстване.
 • Прозрачност на размерите на таксите / неустойките / допълнителните услуги на сайта: ДА, цялата информация за сумите, таксите и сроковете е описана преди кандидатстване.
 • Други предлагани услуги на сайта:
  • Компанията предлага безлихвено връщане на всеки кредит в 30 дневен срок без начисляване на допълнителни такси, лихви или други разходи, само дължимата административна такса. Всеки клиент може да се възползва от тази услуга без да е необходимо да го заявява изрично при кандидастването.

Профи Кредит:

 • Изисквания за поръчители/гаранция или други допълнителни услуги: Клиентът заплаща пакет от допълнителни услуги, който оскъпява кредита, но предоставя гъвкави условия, приоритетно разглеждане и възможности за промени по време на кредита.
 • Прозрачност на размерите на таксите / неустойките / допълнителните услуги на сайта: ДА, цялата информация за сумите, таксите и сроковете е описана още в началната страница.
 • Други предлагани услуги на сайта:
  • Не

Макс Кредит:

 • Изисквания за поръчители/гаранция или други допълнителни услуги: Макс Кредит предлага на своите клиенти пакет Доверие, който увеличава размера си в зависимост от размера на кредита и вноската.
 • Прозрачност на размерите на таксите / неустойките / допълнителните услуги на сайта: ДА, цялата информация за сумите, таксите и сроковете е описана преди кандидатстването.
 • Други предлагани услуги на сайта:
  • НЕ

ОЧАКВАЙТЕ И ПОСЛЕДНАТА ЧАСТ ОТ НАШЕТО ПРОУЧВАНЕ, А ИМЕННО:

Част III: Присъствие в социалните мрежи и други комуникационни канали. В тази категория ще проверим доколко са комуникативни фирмите за бързи кредити по различни канали – колко бързо ни обръщат внимание, когато имаме нужда от тях и по какъв начин, къде може да ги открием, какво е присъствието им в социалните мрежи и дали ползват канали за комуникация като Facebook Messenger, Viber и други.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *