ЗАД „ОЗК-Застраховане” (www.ozk.bg) е създадена през 1996 година (старо наименование „Общинска застрахователна компания” АД) като общинско дружество на Столична община, а през 2008г. е приватизирана и понастоящем е част от българска група, представена в енергетиката и финансовия сектор.

Дружеството разполага с офиси в цялата страна. Техните адреси и телефони можете да намерите тук.

Дружеството предлага на своите клиенти основните видове общозастрахователни продукти, между които:

• Автомобилно застраховане – Гражданска отговорност на автомобилистите, сертификат Зелена карта, застраховка „Автокаско”, Злополука на местата в МПС;

Сравнете условията по застраховка „Каско”.

• Застраховане на Отговорности, като Обща Гражданска Отговорност, застраховка „Професионални отговорност” на адвокати, хотелиери, лекари, брокери и др.
• Имуществено застраховане при пожар, природни бедствия и други рискове на движимо и/или недвижимо имущество;

Сравнете условията по застраховка „Домашно имущество”.

• Застраховка на земеделски култури и животни;
• Застраховка „Помощ при пътуване”. Предлага се в две разновидности - при еднократно пътуване и при многократни пътувания на лицата зад граница.

Сравнете условията по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”.

С "ОЗК - Застраховане" можете да се свържете на национален телефон 0 700 166 88 или на e-mail: headoffice@ozk.bg.

За първото полугодие на 2015 г. ЗАД „ОЗК-Застраховане” има пазарен дял, по общо застраховане, 5.10%.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос