ЗК ”Групама застраховане” ЕАД (www.groupama.bg) е правоприемник на създаденото през 2005 година Застрахователно дружество „ДСК Гаранция” АД и е част от френската застрахователна група Groupama.
Компанията е ексклузивен партньор на Банка ДСК, по силата на дългосрочно споразумение в областта на банково застрахователните продукти.


Дружеството разполага с клонова мрежа в цялата страна. Тук можете да намерите техните адреси и телефони.

Дружеството предлага на своите клиенти основните видове общозастрахователни продукти, между които:

• Автомобилно застраховане – Гражданска отговорност на автомобилисти, сертификат Зелена карта, Злополука на местата в МПС, Каско „Престиж”, Застраховка „Авто Асистанс”. Вижте Пунктовете за оглед;

Сравнете условията по застраховка „Каско”.

• Имуществено застраховане при пожар, природни бедствия и други рискове на движимо и/или недвижимо имущество;

Сравнете условията по застраховка „Домашно имущество”.

• Застраховка „Обща Гражданска Отговорност” за физически лица;
• Индивидуални застраховки „Злополука”, между които: „Помощ при пътуване в чужбина” с осигурен асистанс; Застраховка на чужденци пребиваващи на територията на РБългария, застраховка „Злополука на картодържатели”;

Сравнете условията по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”.

С "Групама Застраховане" можете да се свържете на национален телефон 0 700 123 32 или на e-mail: office@groupama.bg.


Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос