ЗК ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

0 / 5. Оценили: 0

Оцени първи

ЗК”Дженерали Застраховане” АД (www.generali.bg) е част от международната „Дженерали Груп”. В България част от групата „Дженерали“ е и ЗАД „ВИКТОРИЯ“, като от 2015г. дружествата са с единно управление.

Дружеството разполага с офиси в цялата страна. Техните адреси и телефони и работното им време може да намерите тук.

Адрес за кореспонденция с Централното управление:
София, 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 68, information.bg@generali.com
Телефон на потребителя:
*7222 (за всички мобилни оператории фиксирани мрежи, на цена според тарифния Ви план)
+359 29 26 7222


”Дженерали Застраховане” предлага на своите клиенти основните видове общозастрахователни продукти, между които:

Сравнете цените по застраховка „Гражданска отговорност”.
• Автомобилно застраховане – Гражданска отговорност на автомобилисти, сертификат Зелена карта, Застраховка „Каско Фамилия”;

Сравнете условията по застраховка „Каско”.

• Застраховане на отговорности, между които Обща Гражданска Отговорност и застраховка „Професионална отговорност” на лекари, нотариуси, адвокати, счетоводители, одитори, брокери и строителни надзорници;
• Имуществено застраховане при пожар, природни бедствия и други рискове на движимо и/или недвижимо имущество;

Сравнете условията по застраховка „Домашно имущество”.

• Застраховки „Злополука”, между които: Злополука на местата в МПС, Комбинирана туристическа застраховка, Индивидуална застраховка „Злополука”;
• Застраховка „Помощ при пътуване” за еднократни и многократни пътувания в чужбина с осигурен асистанс;

Сравнете условията по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”.

• Медицинска застраховка „Закрила”. Продуктът е доброволна здравна застраховка, която включва в себе си профилактика, доболнична и болнична помощ, дентална помощ и възстановяване на разходи;
• Застраховане на селскостопански култури, животни, птици, риби и пчелни кошери..
За първото полугодие на 2015 г. ЗК”Дженерали Застраховане” АД има пазарен дял, по общо застраховане, 4.06%.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.