ЗК”Дженерали Застраховане” АД (www.generali.bg) е част от международната „Дженерали Груп”. В България част от групата "Дженерали" е и ЗАД "ВИКТОРИЯ", като от 2015г. дружествата са с единно управление.


Дружеството разполага с офиси в цялата страна. Техните адреси и телефони можете да намерите тук.

”Дженерали Застраховане” предлага на своите клиенти основните видове общозастрахователни продукти, между които:

• Автомобилно застраховане – Гражданска отговорност на автомобилисти, сертификат Зелена карта, Застраховка „Каско Фамилия”;

Сравнете условията по застраховка „Каско”.

• Застраховане на отговорности, между които Обща Гражданска Отговорност и застраховка „Професионална отговорност” на лекари, нотариуси, адвокати, счетоводители, одитори, брокери и строителни надзорници;
• Имуществено застраховане при пожар, природни бедствия и други рискове на движимо и/или недвижимо имущество;

Сравнете условията по застраховка „Домашно имущество”.

• Застраховки „Злополука”, между които: Злополука на местата в МПС, Комбинирана туристическа застраховка, Индивидуална застраховка „Злополука”;
• Застраховка „Помощ при пътуване” за еднократни и многократни пътувания в чужбина с осигурен асистанс;

Сравнете условията по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”.

• Медицинска застраховка „Закрила”. Продуктът е доброволна здравна застраховка, която включва в себе си профилактика, доболнична и болнична помощ, дентална помощ и възстановяване на разходи;
• Застраховане на селскостопански култури, животни, птици, риби и пчелни кошери.

За въпроси, огледи или щети можете да се обадите на: национален телефон 0 800 12 712; 24 часов асистънс център + 359 2 92 67 222 или на Регистратура Дженерали Закрила + 359 2 94 20 700.

За първото полугодие на 2015 г. ЗК”Дженерали Застраховане” АД има пазарен дял, по общо застраховане, 4.06%.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос