ЗК „Лев Инс” АД (www.lev-ins.com) е основана през 1996 година. Дружеството е част от българска застрахователна група, представена в общото застраховане, животозастраховането, здравното осигуряване и пенсионното осигуряване.Дружеството разполага с офиси в цялата страна. Техните адреси и телефони можете да намерите тук.

Дружеството предлага на своите клиенти основните видове общозастрахователни продукти, между които:

• Автомобилно застраховане – Гражданска отговорност на автомобилисти, сертификат Зелена карта, застраховка „Автокаско”, Автоасистанс за територията на РБългария, Гранична застраховка, Злополука на местата в МПС. Вижте Пунктовете за оглед, както и Центровете за завеждане на щети.

Сравнете условията по застраховка „Каско”.

• Застраховка „Активна грижа”, с осигурен асистанс и оказване на първа помощ при Пътно-транспортно произшествие, злополука и/или акутно заболяване.
• Имуществено застраховане при пожар, природни бедствия и други рискове на движимо и/или недвижимо имущество;

Сравнете условията по застраховка „Домашно имущество”.

• Селскостопанско застраховане, което включва застраховка на селскостопански култури и животни;
• Застраховка „Помощ при пътуване” с осигурен асистанс.

Сравнете условията по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”.

С "Лев Инс" можете да се свържете на национален телефон 0 800 153 33. Обезщетяване автомобилно застраховане и Каса за изплащане на щети работят с удължено работно време: понеделник-петък: 8:00 – 19:30 ч. и събота: 10:00 – 13:00ч.

За първото полугодие на 2015 г. ЗК „Лев Инс” АД има пазарен дял, по общо застраховане, 11.08%.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос