ЗК ЛЕВ ИНС АД

0 / 5. Оценили: 0

Оцени първи

ЗК „Лев Инс” АД (www.lev-ins.com) е основана през 1996 година. Дружеството е част от българска застрахователна група, представена в общото застраховане, животозастраховането, здравното осигуряване и пенсионното осигуряване.

Дружеството разполага с офиси в цялата страна. Техните адреси и телефони можете да намерите тук.
Централно управление:
София, бул. Симеоновско шосе 67А
e-mail:info@lev-ins.com
+359 2 80 55 333
Спешен телефон : 0800 10 200
Телефон за информация: 0 800 15 333

Сравнете цените по застраховка „Гражданска отговорност”.
Дружеството предлага на своите клиенти основните видове общозастрахователни продукти, между които:

• Автомобилно застраховане – Гражданска отговорност на автомобилисти, сертификат Зелена карта, застраховка „Автокаско”, Автоасистанс за територията на РБългария, Гранична застраховка, Злополука на местата в МПС. Вижте Пунктовете за оглед, както и Центровете за завеждане на щети.

Сравнете условията по застраховка „Каско”.

• Застраховка „Активна грижа”, с осигурен асистанс и оказване на първа помощ при Пътно-транспортно произшествие, злополука и/или акутно заболяване.
• Имуществено застраховане при пожар, природни бедствия и други рискове на движимо и/или недвижимо имущество;

Сравнете условията по застраховка „Домашно имущество”.

• Селскостопанско застраховане, което включва застраховка на селскостопански култури и животни;
• Застраховка „Помощ при пътуване” с осигурен асистанс.

Сравнете условията по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”.

За първото полугодие на 2015 г. ЗК „Лев Инс” АД има пазарен дял, по общо застраховане, 11.08%.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.