„Алианц Банк България” АД (www.bank.allianz.bg) е търговска банка, с основен акционер „Алианц България Холдинг”, част от немската група Allianz.

Намерете най-близкия офис на „Алианц банк” тук - Алианц банк клонова мрежа.


Банката предлага на своите клиенти различни видове банкови продукти, сред които:

1. Депозити и спестовни сметки:
• Срочни депозити в лева или евро, за срок от 7 дни до 12 месеца и минимално салдо 500 валутни единици. Според вида депозит клиентите могат да разполагат по различно време с внесената сума, както и да получат авансово лихвата, при откриването му.
• Онлайн спестовна сметка в лева или евро, с минимално салдо 500 валутни единици и олихвяване на 6-ти месец. Банката предлага детска спестовна сметка в лева или евро, до навършване на 18 годишна възраст на детето.

Сравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

2. Жилищен и потребителски кредит:
• Жилищен кредит в лева или евро, с размер до 500 000 лева/250 000 евро и срок на погасяване от 5 до 30 години.
• Потребителски кредит в лева или евро, с размер до 20 000 лева/10 000 евро и срок на връщане до 120 месеца. Банката предлага и студентски кредит, за покриване на таксата за обучение и/или разходи за издръжка.

Сравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

3. Безконтактни и стандартни банкови карти;
• Безконтактни и стандартни кредитни карти с лимит до 20 000 лева и възможност за теглене и разплащане в страната и чужбина.
• Безконтактни и стандартни дебитни карти с възможност за теглене и разплащане в страната и чужбина.
• Международни платежни кредитни и дебитни карти, за автоматично плащане на електронни битови сметки.

Кредитният рейтинг на „Алианц Банк България”АД, определен от агенция Fitch, е BBB+ със стабилна перспектива.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос