„Банка ДСК” ЕАД (www.dskbank.bg) е търговска банка, с едноличен собственик „Банка ОТП” Унгария.

Намерете най-близкия офис на „Банка ДСК” тук - Банка ДСК клонова мрежа.

"Банка ДСК" има множество дежурни офиси с удължено работно време (вкл. събота и неделя). Тук може да намерите техните адреси и телефони.

БАНКА ДСК - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ:
ул. Московска No.19 / ул. Г. Бенковски No. 5, София 1036, България
тел.: *2375 / 0700 10 375, факс (+359 2) 9076 499
e-mail: call_center@dskbank.bg
SWIFT: STSABGSF / BIC: STSABGSFБанката предлага на своите клиенти разнообразие от банкови продукти, сред които:

Намери най-евтиния и изгоден кредит за теб!

1. Депозити, спестовни и разплащателни сметки:
  • Депозити в лева, евро, щатски долари, английски лири или швейцарски франкове. Минималната първоначално внесена сума е от 250 до 1 000 валутни единици, за срок от За срок от 1, 3, 6 и 12 месеца. Според вида депозит клиентите могат да разполагат по различно време с внесената сума, както и да получат авансово лихвата, при откриването му.
  • Срочни и безсрочни спестовни сметки в лева, евро, щатски долари, английски лири или швейцарски франкове. Банката предлага на своите клиенти възможност за детски спестовен влог.
  • Разплащателни сметки в лева и евро, с възможност за получаване на работна заплата или пенсия и разплащане на битови сметки.
Сравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

2. Потребителски и ипотечни кредити:
  • Потребителски кредити в лева и евро, с минимален размер 500 лева/250 евро и максимален 35 000 лева/17 500 евро. ДСК предлага кредити за пенсионери, за суми от 500 до 10 000 лева и срок на връщане до 10 години.
  • Жилищни и ипотечни кредити, в лева и евро, с променлив лихвен процент и максимален срок на връщане 30 години.
Сравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

3. Банкови карти:
  • Стандартни кредитни карти в лева, евро или щатски долари с максимален лимит до 7000 лева или валутната им равностойност.; Златни кредитни карти с лимит до 40 000 лева.
  • Безконтактни и стандартни дебитни карти, с възможност за теглене на средства в страната и чужбина.
Рейтинговата агенция “БАКР” определя рейтинга на „Банка ДСК” ЕАД на ВВВ със стабилна перспектива.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос