„Търговска банка Д” АД (www.dbank.bg) присъства на българския пазар от 1999 година. От 2006 г. капиталът на банката се притежава от г-н Фуат Гювен.

Намерете най-близкия офис на „Д банк” тук - Д банк клонова мрежа

Банката предлага на своите клиенти разнообразие от продукти, сред които:

Намери най-евтиния и изгоден кредит за теб!

1. Депозити и разплащателни сметки:
  • Срочни и безсрочни депозити с и без минимална сума за откриване, в лева, евро или щатски долари. Срокът на депозитите е от 1 месеца до 3 години и има възможност за управление на средствата чрез онлайн банкиране.
  • Разплащателна сметка в лева или евро за плащане на комунални и битови сметки.
Сравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

2. Потребителски и жилищни кредити:
  • Потребителски кредити с и без поръчител, в лева или евро и суми до 30 000 лева / еврова равностойност. Срокът на погасяване е до 120 месеца, а лихвата е фиксирана за първата година.
  • Ипотечни и жилищни кредити в лева или евро и срок на изплащане до 35 години.
Сравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

3. Банкови карти:
  • Кредитни карти в лева, евро или щатски долари, с възможност за разплащане и теглене в станата и чужбина.
  • Дебитни карти за получаване на работна заплата, стипендия или пенсия и възможност за разплащания, включително на комунални сметки, и теглене в страната и чужбина.
Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКБ) определя дългосрочния кредитен рейтинг на „Търговска банка Д” АД на “BB+” със стабилна перспектива.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос