Инвестбанк АД

0 / 5. Оценили: 0

Оцени първи

Инвестбанк АД (www.ibank.bg) се стреми да утвърждава позицията си на развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори широка гама от продукти, услуги и индивидуален подход на обслужване.

Инвестбанк разполага с мрежа, състояща се от над 100 финансови центрове и офиси в цялата страна. Банката няма клонове с удължено работно време, няма и клонове, които работят през уикенда.

Вижте адресите на всички клонове на Инвестбанк тук.
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ :
0700 12 555 /за абонати на БТК на цената на един градски разговор от цялата страна/
17 555 /за абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план/
+359 2 40 13 101 – номер за връзка от чужбина

Адрес за кореспонденция
ОФИЦИАЛЕН АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
София 1404 ,бул. “България” № 85; факс: 02 854 81 99
e-mail: office@ibank.bg

 Намери най-евтиния и изгоден кредит за теб!

Инвестбанк предлага следните банкови продукти :

  • за физически лица
  • – кредити;
   – депозити;
   – Банкови карти (Дебитни и кредитни карти +3D картова защита);
   – разплащателни сметки – В Инвестбанк можете да откриете и ползвате различни банкови сметки за разплащания в лева и валута.;
   – сделки с валути и ценни книжа;
   – комунални плащания;
   – злато и нумизматикаСравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

  • за малък и среден бизнес
  • – кредитиране;
   – депозити;
   – банкови карти;
   – разплащания;
   – други услуги;


Сравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

  • корпоративни клиенти
  • – кредити и банкови гаранции (Кредити /Инвестиционни кредити, кредитни линии, кредити за оборотни средства, кредити, обезпечени с финансов актив и др./; Банкови гаранции );
   – депозити;
   – сметки;
   – сделки с валута и ценни книжа;
   – банкови карти;

  • финансови пазари
  • – валутна търговия;
   – инвестиционно посредничество;
   – квоти за емисии парникови газове;
   – COBOS;
   – извънборсови сделки;
   – информация за MIFID ;
   – инвестиционно банкиране ;
   – доверително управление;
   – депозитарни и попечителски услуги;

         недвижими имоти


Прочетете интересни новини и полезни съвети.