Инвестбанк АД (www.ibank.bg) се стреми да утвърждава позицията си на развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори широка гама от продукти, услуги и индивидуален подход на обслужване.

Инвестбанк разполага с мрежа, състояща се от над 100 финансови центрове и офиси в цялата страна. Банката няма клонове с удължено работно време, няма и клонове, които работят през уикенда.

Вижте адресите на всички клонове на Инвестбанк тук.
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ :
0700 12 555 /за абонати на БТК на цената на един градски разговор от цялата страна/
17 555 /за абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план/
+359 2 40 13 101 – номер за връзка от чужбина

Адрес за кореспонденция
ОФИЦИАЛЕН АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
София 1404 ,бул. “България” № 85; факс: 02 854 81 99
e-mail: office@ibank.bg

Намери най-евтиния и изгоден кредит за теб!

Инвестбанк предлага следните банкови продукти :

 • за физически лица
 • - кредити;
  - депозити;
  - Банкови карти (Дебитни и кредитни карти +3D картова защита);
  - разплащателни сметки - В Инвестбанк можете да откриете и ползвате различни банкови сметки за разплащания в лева и валута.;
  - сделки с валути и ценни книжа;
  - комунални плащания;
  - злато и нумизматика

  Сравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

 • за малък и среден бизнес
 • - кредитиране;
  - депозити;
  - банкови карти;
  - разплащания;
  - други услуги;
  Сравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

 • корпоративни клиенти
 • - кредити и банкови гаранции (Кредити /Инвестиционни кредити, кредитни линии, кредити за оборотни средства, кредити, обезпечени с финансов актив и др./; Банкови гаранции );
  - депозити;
  - сметки;
  - сделки с валута и ценни книжа;
  - банкови карти;

 • финансови пазари
 • - валутна търговия;
  - инвестиционно посредничество;
  - квоти за емисии парникови газове;
  - COBOS;
  - извънборсови сделки;
  - информация за MIFID ;
  - инвестиционно банкиране ;
  - доверително управление;
  - депозитарни и попечителски услуги;

 • недвижими имоти


Прочетете интересни новини и полезни съвети.

? Задайте ни въпрос