Интернешънъл Асет Банк АД

0 / 5. Оценили: 0

Оцени първи

Интернешънъл Асет Банк АД(www.iabank.bg) е основана на 13 декември 1989 година, като оттогава се стреми да бъде иновативна институция, която предлага цялостни финансови решения.

Интернешънъл Асет Банк разполага с мрежа, състояща се от над 90 точки на присъствие в цялата страна. Банката няма клонове с удължено работно време, няма и клонове, които работят през уикенда.
Вижте адресите на всички клонове на Интернешънъл Асет Банк тук

Централно управление
1303 София, бул. ”Тодор Александров” 81-83

Адрес за кореспонденция:
1000 София, п.к. 256
Информационен център: 0800 12 422
Телефон: 02/ 81 20 234
Факс: 02/ 920 42 01
E-mail: iabank@iabank.bg
BIC code: IABGBGSF

 Намери най-евтиния и изгоден кредит за теб!

Банката предлага на своите клиенти следните банкови продукти :

  • кредити овърдрафт (Размер: до 3 нетни работни заплати;Валута: BGN или EUR; Срок на издължаване: от 3 до 24 месеца, с възможност за удължаване на срока чрез сключване на анекс;
  • потребителският кредит с превод на работна заплата се предоставя с цел финансиране на текущи нужди, разходи за образование и лечение, покупка на стоки за бита, обзавеждане, покупка на автомобил, рефинансиране на съществуващ кредит и др.
  • ипотечен кредит (Валута: BGN, EUR; Размер: от BGN 20 000 / EUR 10 000 до BGN 300 000 / EUR 150 000; Срок на издължаване – до 30 години; Гратисен период – до 12 месеца;Начин на погасяване – анюитетни вноски или равни вноски по главница и намаляваща лихва);

Сравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

  • разплащания -преводи в национална валута, преводи в чуждестранна валута, директен дебит, чекове, и т.н.
  • банкови карти и услуги- международната дебитна карта Debit MasterCard PayPass с вградена функционалност за безконтактни плащания, както и с DDA чип и магнитна лента за контактни плащания

Сравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.