Продължете към съдържанието

Интернешънъл Асет Банк АД

5 / 5. Оценили: 1

Оцени първи

За банката:

Интернешънъл Асет Банк АД(www.iabank.bg) е основана на 13 декември 1989 година, като оттогава се стреми да бъде иновативна институция, която предлага цялостни финансови решения.

Как да се свържете с Интернешънъл Ассет Банк?

Офиси: Ако искате да се свържете с компанията, може да посетите някой от обслужващите офиси;

Работно време – офиси: Понеделник-Петък 08:30-17:00

Офиси с удължено работно време: Банката няма клонове с удължено работно време, няма и клонове, които работят през уикенда.

Адрес (Централен офис): 1303 София, бул. ”Тодор Александров” 81-83

Телефон за връзка с Интернешънъл Ассет Банк: 0800 12 422

 

Предлагани продукти на Интернешънъл Ассет Банк:

Банката предлага на своите клиенти следните банкови продукти :

  • кредити овърдрафт (Размер: до 3 нетни работни заплати;Валута: BGN или EUR; Срок на издължаване: от 3 до 24 месеца, с възможност за удължаване на срока чрез сключване на анекс;
  • потребителският кредит с превод на работна заплата се предоставя с цел финансиране на текущи нужди, разходи за образование и лечение, покупка на стоки за бита, обзавеждане, покупка на автомобил, рефинансиране на съществуващ кредит и др.
  • ипотечен кредит (Валута: BGN, EUR; Размер: от BGN 20 000 / EUR 10 000 до BGN 300 000 / EUR 150 000; Срок на издължаване – до 30 години; Гратисен период – до 12 месеца;Начин на погасяване – анюитетни вноски или равни вноски по главница и намаляваща лихва);
  •  

Сравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

  • разплащания -преводи в национална валута, преводи в чуждестранна валута, директен дебит, чекове, и т.н.
  • банкови карти и услуги- международната дебитна карта Debit MasterCard PayPass с вградена функционалност за безконтактни плащания, както и с DDA чип и магнитна лента за контактни плащания

Открийте най-добрите оферти за банкови карти и електронно банкиране

  •  

Сравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.