ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

4 / 5. Оценили: 1

Оцени първи

„Обединена Българска Банка” АД (www.ubb.bg) е учредена през 1992 година, след сливането на 22 регионални банки. ОББ е придобита от белгийската група КВС Груп.

Намерете най-близкия офис на „ОББ” тук – ОББ клонова мрежа.

С ОББ може да се свържете на тел:
0700 117 17 – Национална линия
*7171 кратък номер за абонати на мобилни оператори
+3592 483 1717 -за връзка от чужбина

ОББ има два дежурни офиса с удължено работно време в София. Тук може да намерите техните адреси и телефони.


Банката предлага на своите клиенти разнообразие от банкови продукти, сред които:

 Намери най-евтиния и изгоден кредит за теб!

1. Депозити, спестовни и разплащателни сметки:

  • Банката предлага няколко вида депозити с минимална първоначално внесена сума от 500 до 3 000 лева и срок от 1 до 12 месеца. Според вида депозит клиентите могат да разполагат по различно време с внесените суми, както и да получат авансово лихвата, при откриването му.
  • Спестовни сметки, в лева, евро и щатски долари. Спестовните сметки нямат минимално внесена сума, но при някои се олихвяват минимум 50 валутни единици.
  • Разплащателна сметка. Чрез нея клиентите на банката могат да заплатят битовите си сметки автоматично или след телефонно потвърждение от тяхна страна.

Сравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

2. Потребителски и ипотечни кредити:

  • Потребителски кредити с превод или без превод на работна заплата, с размер до 55 000 лева и срок на погасяване от 6 месеца до 10 години.
  • Ипотечни кредити с променлива или фиксирана лихва за първите три години. Заемите могат да бъдат в лева или евро, суми до 500 000 лева / 250 000 евро и срок на връщане до 30 години.

Сравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

3. Безконтактни и стандартни банкови карти:

  • Кредитни карти, с възможност за получаване на пари в брой на касите на различни търговски обекти. Кредитните карти от ОББ са с лимит от 1 000 до 20 000 лева и срок на картата 2 години.
  • Дебитни карти карти за превод на работна заплата/пенсия и възможност за разплащане и теглене на средства в страната и чужбина.

Кредитният рейтинг на „Обединена Българска Банка” АД, според Standard & Poor’s , е B, с положителна перспектива.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.