Продължете към съдържанието

Общинска Банка АД

4 / 5. Оценили: 4

Оцени първи

За банката: 

Общинска банка АД (www.municipalbank.bg)е учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка, която вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти.
Общинска банка АД има предоставени кредитни облекчения за търговски операции, както и за операции на паричния и Форекс пазари.

Как да се свържете с Общинска банка?

Офиси: Ако искате да се свържете с компанията, може да посетите някой от обслужващите офиси;

Работно време – офиси: 8:30 – 17:15 часа (от понеделник до петък)

Офиси с удължено работно време: Банката няма клонове с удължено работно време, няма и клонове, които работят през уикенда.

Адрес (Централен офис): гр. София 1000, ул. „Врабча“ 6

Телефон за връзка с Общинска банка: 0700 1 58 85

Телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката:  02/93 00 181.

Предлагани продукти на Общинска банка:

Банката предлага следните продукти за физически лица: :

 • Кредити в левове или евро(Ипотечен кредит в лева или евро с максимален размер до 500 000 лева /250 000 евро) и срок до 30 години; Потребителски кредит с размер от 500 до 40 000 лева с максимален срок за издължаване до 10 години; Кредит -Овърдрафт и др. –
 • Влогове
 • Разплащателни сметки
 • Разплащания
 • Инвестиции
 • Банкови карти
 • Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете
 • Прехвърляне на платежна сметка
 • MoneyGram парични преводи
 • Указания за сигурно ползване на платежни инструменти

Сравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

Банката предлага следните продукти за корпоративни клиенти : :

 • Сметки – депозити в левове и валута (при лихва по-висока от тази по разплащателната Ви сметка ;за точно определен срок;средствата по депозитни сметки могат да служат като обезпечение по издаването на банкови гаранции, овърдрафт по международна бизнес кредитна карта Мastercard и други кредитни сделки
 • Разплащания в лева и валута
 • Документарни операции
 • Банкови карти – корпоративна дебитна карта; бизнес кредитна карта; обслужване изплашането на работни заплати, чрез банкови дебитни карти
 • Кредити
 • Европейски програми
 • Инвестиционни проекти
 • Консултации
 • Попечителски услуги
 • Сделки с валута
 • Сделки на капиталовия пазар
 • Инкасово обслужване с автомобил
 • Обществен и денонощен трезор
 • Дистрибуция на едро на налични парични средства
 • Лихвени проценти по сметки на корпоративни клиенти
 • Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете
 • Указания за сигурно ползване на платежни инструменти

Сравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

Открийте най-добрите оферти за банкови карти и електронно банкиране

Прочетете интересни новини и полезни съвети.