Общинска Банка АД

4 / 5. Оценили: 1

Оцени първи

Общинска банка АД (www.municipalbank.bg)е учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка, която вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти.
Общинска банка АД има предоставени кредитни облекчения за търговски операции, както и за операции на паричния и Форекс пазари.

Вижте адресите на всички клонове на Общинска банка тук

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ:
гр. София 1000; ул. „Врабча“ 6
Тел. 02 9300 111
e-mail contacts@municipalbank.bg
Продукти и услуги за физически лица – Retail@municipalbank.bg
Продукти и услуги за юридически лица -Corporate@municipalbank.bg

0700 1 58 85 ; 02/93 00 181 телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Банката няма клонове с удължено работно време, няма и клонове, които работят през уикенда.

 Намери най-евтиния и изгоден кредит за теб!

Банката предлага следните продукти за физически лица: :

 • Кредити в левове или евро(Ипотечен кредит в лева или евро с максимален размер до 500 000 лева /250 000 евро) и срок до 30 години; Потребителски кредит с размер от 500 до 40 000 лева с максимален срок за издължаване до 10 години; Кредит -Овърдрафт и др. –
 • Влогове
 • Разплащателни сметки
 • Разплащания
 • Инвестиции
 • Банкови карти
 • Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете
 • Прехвърляне на платежна сметка
 • MoneyGram парични преводи
 • Указания за сигурно ползване на платежни инструментиСравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

Банката предлага следните продукти за корпоративни клиенти : :

 • Сметки – депозити в левове и валута (при лихва по-висока от тази по разплащателната Ви сметка ;за точно определен срок;средствата по депозитни сметки могат да служат като обезпечение по издаването на банкови гаранции, овърдрафт по международна бизнес кредитна карта Мastercard и други кредитни сделки
 • Разплащания в лева и валута
 • Документарни операции
 • Банкови карти – корпоративна дебитна карта; бизнес кредитна карта; обслужване изплашането на работни заплати, чрез банкови дебитни карти
 • Кредити
 • Европейски програми
 • Инвестиционни проекти
 • Консултации
 • Попечителски услуги
 • Сделки с валута
 • Сделки на капиталовия пазар
 • Инкасово обслужване с автомобил
 • Обществен и денонощен трезор
 • Дистрибуция на едро на налични парични средства
 • Лихвени проценти по сметки на корпоративни клиенти
 • Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете
 • Указания за сигурно ползване на платежни инструментиСравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.