Продължете към съдържанието
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

5 / 5. Оценили: 2

Оцени първи

За банката:

Първа инвестиционна банка е акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд с решение от 08.10.1993 г. От 28.02.2008 г. Банката е вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Първа инвестиционна банка е публично дружество, вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд с решение от 04.06.2007 г. и в регистъра за публичните дружества и други емитенти, воден от Комисията за финансов надзор, с решение от 13.06.2007 г.

Банката притежава универсалeн банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина.

Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник.

Първа инвестиционна банка е банка депозитар на договорните фондове, организирани и управлявани от УД „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД.

Как да се свържете с FiBank?

Офиси: Ако искате да се свържете с компанията, може да посетите най-близкия до Вас офис;

Работно време – офиси: Понеделник – Петък – 09:00-17:30ч.

Офиси с удължено работно време: Банката има офиси с удължено работно време в София, Пловдив и Варна

Адрес (Централен офис): бул. “Драган Цанков” №37, гр. София 1797

Контактен център на FiBank:

Кратък номер за достъп от стационарни и мобилни телефони: * 22 65 (*bank)

Кратък номер за достъп от стационарни и мобилни телефони: 0800 11 011

Телефонни номера за избиране от чужбина:
+359 (02) 818 0007

+359 (02) 818 0006

Предлагани продукти на FiBank:

Банката предлага на своите клиенти разнообразие от  банкови продукти, сред които:

1. Потребителски и жилищни кредити:

  • Потребителски кредити в лева или евро, с и без обезпечение. Кредитите са с лимит до 80 000 лева, или равностойността в евро, и срок на изплащане до 10 години. Банката предлага на своите клиенти и студентски заеми.
  • Жилищни кредити в лева или евро и срок на изплащане до 35 години. Кредитите са с лимит според стойността на имота и кредитоспособността на искателя.

Сравнете условията на банките по потребителски и жилищни кредити.

2. Банкови сметки и депозити:

  • Срочни и безсрочни депозити в лева, евро, щатски долари, английски лири или швейцарски франкове и минимален срок 1 месец. Първа инвестиционна банка предлага на клиентите си детски спестовен влог, без минимална сума за откриване и срок от 12 до 36 месеца.
  • Разплащателна сметка за получаване на заплата или пенсия. Сметката дава възможност за ползване на овърдрафт, плащане на битови сметки и други парични задължения, както и възможност за интернет банкиране.

Сравнете условията на банките по депозити и спестовни влогове.

3. Безконтактни и стандартни дебитни и кредитни карти:

  • Безконтактни и стандартни кредитни карти е лева, евро, щатски долари, швейцарски франкове или английски лири и лимит до 50 000 лева/равностойността във валута.
  • Безконтактни и стандартни дебитни карти карти е лева, евро, щатски долари, швейцарски франкове или английски лири и възможност за плащания в страната и Европа.

Открийте най-добрите оферти за банкови карти и електронно банкиране

Кредитната агенция ”Фич” определя кредитния рейтинг на „Първа инвестиционна банка” АД, на В- със стабилна перспектива.

Прочетете интересни новини и полезни съвети.